Издања Огранка САНУ у Нишу

Издања Огранка САНУ у Нишу


Хроника Огранка САНУ у Нишу, број 4, мај 2021. (2,5M)


Цигани у Србији  (15,9M).
Фототипско издање и превод на српски језик докторске дисертације Тихомира Р. Ђорђевића.


Традиционална естетска култура, књига 11 – ЛЕПО И РУЖНО  (3,7M)
Зборник радова са истоименог научног симпозијума одржаног у Нишу 18. новембра 2016. године.


Уметност и контекст 6: заборављени уметници и уметничка дела  (6,9M)
Зборник радова са међународног научног симпозијума Уметност и контекст 6: заборављени уметници и уметничка дела [одржаног 6. септембра 2019. године, на Универзитету у Нишу].


Присуство традиционалне музике у Србији данас
у измењеном радном и празничном свакодневљу
 (1.2M), 2020.


Пастирска лексика југоисточне Србије (56M)
Колективна монографија, 2020.


Књижевно дело Рада Драинца: ново читање (1,8M)
Зборник радова са научног скупа, Ниш-Прокупље, 2020.


Хроника Огранка САНУ у Нишу, број 3, јануар 2020. (5,3M)


Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу 1990–2016 (3,8M)
Монографија, Ниш, 2019.


Традиционална естетска култура, књига 10 – МЕДИЈИ (3,3M)
Зборник радова са истоименог научног симпозијума одржаног у Нишу 6. новембра 2015.


Уметност и контекст 3: Миграције / Уметност и контекст 4: Природа (3,7M)
Зборник радова са међународних научних симпозијума Уметност и контекст 3: Миграције [одржаног 2. септембра 2016. године, на Универзитету у Нишу] и Уметност и контекст 4: Природа [одржаног 29. септембра 2017. године, на Универзитету у Нишу].


Братислав Златковић
Ово је моја земља
Музички CD. (2019)
 (0,38M)


Хроника Огранка САНУ у Нишу, број 2, јануар 2019. (4,3M)


Становништво југоисточне Србије, књига 8:
Демографски проблеми југоисточне Србије и могућности изградње пронаталитетске националне стратегије и политике.
(2018)
 (4M)


Академик Михаило Гавриловић
историчар, архивист и дипломата
(2018).
 (8,15M)Хроника Огранка САНУ у Нишу, број 1, јануар 2018. (3,3M)


Боривоје Стевановић
сликар и академик
(2017)
Изложбени каталог.
 (4,59M)


Стеван Сремац
књижевник и академик
(2017)
Изложбени каталог.
 (6,11M)


Уметност и контекст: религија у уметничким делима (2,4M)
Зборник радова са Међународног научног симпозијума Уметност и контекст: религија у уметничким делима одржаног 25. септембра 2015. године у Нишу.


Традиционална естетска култура, књига 9 – ПРОСТОР (12M)
Зборник радова са истоименог научног симпозијума одржаног у Нишу 7. новембра 2014.


Становништво југоисточне Србије, књига 7:
ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ МИГРАНТСКЕ КРИЗЕ И ДРУШТВЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ОДЛИВА МОЗГОВА ПО РАЗВОЈ СРБИЈЕ И БАЛКАНА

(књига 7, 2017)
Приређивач: др Љубиша Митровић, професор емеритус


Становништво југоисточне Србије, књига 6:
СОЦИЈАЛНИ И ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ СТАНОВНИШТВА ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ – С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПОЛОЖАЈ ОСТАРЕЛИХ

(књига 6, 2016)
Приређивач: др Љубиша Митровић, професор емеритус


Становништво југоисточне Србије, књига 5:
ОДЛИВ МОЗГОВА: УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ ПО НАЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ И ИДЕНТИТЕТ
(књига 5, 2016)
Приређивач: др Љубиша Митровић, професор емеритус