Издања Огранка САНУ у Нишу

Издања Огранка САНУ у Нишу


Социо-културни аспекти демографске репродукције у југоисточној Србији и могућности изградње пронаталитетске стратегије: узроци мобилности људског/образовног капитала и последице по садашњи и будући развој југоисточне Србије  (3,3M)
Приредили: др Љубиша Р. Митровић, професор емеритус, доц. др Биљана Продовић Милојковић


Хроника Огранка САНУ у Нишу, број 6, август 2023. (4,3M)


Хормони и простата, Ниш. 2023.
Уредници: Томислав П. Пејчић, Јован Б. Хаџи Ђокић


Ланик
Могућности у производњи уља и биогорива
 (10,7M)
Влада Б. Вељковић, Ана М. Марјановић Јеромела,
Милан Д. Костић, Драгана Д. Рајковић, Оливера С. Стаменковић


Јавни говор у условима пандемије Ковида 19  (3,9M)
Зборник радова са VIII скупа Одељења језика и књивности одржаног 25. октобра 2022.


Традиционална естетска култура, књига 12 – Беседа  (3,9M)
Зборник радова са истоименог научног симпозијума одржаног у Нишу 10. новембра 2017. године.


ДЕМОГРАФСКА ОБНОВА СРБИЈЕ:
развојно и национално питање
 (2,2M)
Љубиша Р. Митровић


Хроника Огранка САНУ у Нишу, број 5, август 2022. (2,8M)


Уље кукуруза као сировина за производњу биодизела  (4M)
Влада Б. Вељковић, Милан О. Биберџић,
Ивана Б. Банковић-Илић, Оливера С. Стаменковић


Хроника Огранка САНУ у Нишу, број 4, мај 2021. (2,5M)


Цигани у Србији  (15,9M).
Фототипско издање и превод на српски језик докторске дисертације Тихомира Р. Ђорђевића.


Примена јонских течности и еутектичких растварача у производњи биодизела  (4M)
Драган З. Тротер, Зоран Б. Тодоровић, Биљана С. Ђорђевић, Оливера С. Стаменковић, Влада Б. Вељковић


Традиционална естетска култура, књига 11 – Лепо И ружно  (3,7M)
Зборник радова са истоименог научног симпозијума одржаног у Нишу 18. новембра 2016. године.


Сирак (Sorghum bicolor (L.) Moench) у производњи биогорива  (3,3M)
Влада Б. Вељковић, уредник


Уметност и контекст 6: заборављени уметници и уметничка дела  (6,9M)
Зборник радова са међународног научног симпозијума Уметност и контекст 6: заборављени уметници и уметничка дела [одржаног 6. септембра 2019. године, на Универзитету у Нишу].


Присуство традиционалне музике у Србији данас
у измењеном радном и празничном свакодневљу
 (1.2M)
2020.
уредници: Јелена Јовановић, Драган Жунић


Пастирска лексика југоисточне Србије (56M)
Колективна монографија
Аутори: Недељко Богдановић, Ана Савић-Грујић, Тања Милосављевић, Мирјана Илић, Надежда Јовић, Стефана Ђорђевић, Томислав Панајотовић
Уредник: Недељко Богдановић


Књижевно дело Рада Драинца: ново читање (1,8M)
Зборник радова са научног скупа, Ниш-Прокупље, 2020.


Хроника Огранка САНУ у Нишу, број 3, јануар 2020. (5,3M)


Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу 1990–2016 (3,8M)
Монографија, Ниш, 2019.


Традиционална естетска култура, књига 10 – МЕДИЈИ (3,3M)
Зборник радова са истоименог научног симпозијума одржаног у Нишу 6. новембра 2015.


Уметност и контекст 3: Миграције / Уметност и контекст 4: Природа (3,7M)
Зборник радова са међународних научних симпозијума Уметност и контекст 3: Миграције [одржаног 2. септембра 2016. године, на Универзитету у Нишу] и Уметност и контекст 4: Природа [одржаног 29. септембра 2017. године, на Универзитету у Нишу].


Братислав Златковић
Ово је моја земља
Музички CD. (2019)
 (0,38M)


Хроника Огранка САНУ у Нишу, број 2, јануар 2019. (4,3M)


Становништво југоисточне Србије, књига 8:
Демографски проблеми југоисточне Србије и могућности изградње пронаталитетске националне стратегије и политике.
(2018)
 (4M)


Академик Михаило Гавриловић
историчар, архивист и дипломата
(2018).
 (8,15M)Хроника Огранка САНУ у Нишу, број 1, јануар 2018. (3,3M)


Боривоје Стевановић
сликар и академик
(2017)
Изложбени каталог.
 (4,59M)


Стеван Сремац
књижевник и академик
(2017)
Изложбени каталог.
 (6,11M)


Уметност и контекст: религија у уметничким делима (2,4M)
Зборник радова са Међународног научног симпозијума Уметност и контекст: религија у уметничким делима одржаног 25. септембра 2015. године у Нишу.


Традиционална естетска култура, књига 9 – Простор (12M)
Зборник радова са истоименог научног симпозијума одржаног у Нишу 7. новембра 2014.


Становништво југоисточне Србије, књига 7:
ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ МИГРАНТСКЕ КРИЗЕ И ДРУШТВЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ОДЛИВА МОЗГОВА ПО РАЗВОЈ СРБИЈЕ И БАЛКАНА

(књига 7, 2017)
Приређивач: др Љубиша Митровић, професор емеритус


Становништво југоисточне Србије, књига 6:
СОЦИЈАЛНИ И ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ СТАНОВНИШТВА ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ – С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПОЛОЖАЈ ОСТАРЕЛИХ

(књига 6, 2016)
Приређивач: др Љубиша Митровић, професор емеритус


Становништво југоисточне Србије, књига 5:
ОДЛИВ МОЗГОВА: УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ ПО НАЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ И ИДЕНТИТЕТ
(књига 5, 2016)
Приређивач: др Љубиша Митровић, професор емеритус

© 2024 | Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу |