Чланство

Чланство

Чланство


Академик Нинослав Стојадиновић, инжењер електронике, доктор наука
(Одељење техничких наука)

Академик Градимир В. Миловановић, математичар, доктор наука
(Одељење за математику, физику и гео-науке)

Академик Јован Хаџи-Ђокић, доктор медицине, уролог, хирург
(Одељење медицинских наука)

Академик Милорад Митковић, доктор медицине, ортопед, хирург
(Одељење медицинских наука)

Дописни члан САНУ Владимир Ракочевић, математичар, доктор наука
(Одељење за математику, физику и гео-науке)

Дописни члан САНУ Влада Вељковић, инжењер технологије, доктор наука
(Одељење техничких наука)

Дописни члан САНУ Љубинко Раденковић, филологија, фолклористика, етнолингвистика, доктор етнолошких наука
(Одељење језика и књижевности)