Чланство

Чланство

 


Одлука о образовању Комисије која ће руководити радом Огранка САНУ у Нишу до избора новог Извршног одбора Огранка САНУ у Нишу 
 

Одлука о избору председника Комисије која ће руководити радом Огранка САНУ у Нишу до избора новог Извршног одбора Огранка САНУ у Нишу


Чланство

Академик Градимир В. Миловановић, математичар, доктор наука
(Одељење за математику, физику и гео-науке)

Академик Јован Хаџи-Ђокић, доктор медицине, уролог, хирург
(Одељење медицинских наука)

Дописни члан САНУ Владимир Ракочевић, математичар, доктор наука
(Одељење за математику, физику и гео-науке)

Дописни члан САНУ Влада Вељковић, инжењер технологије, доктор наука
(Одељење техничких наука)

Дописни члан САНУ Љубинко Раденковић, филологија, фолклористика, етнолингвистика, доктор етнолошких наука
(Одељење језика и књижевности)

 

Преминули чланови

Академик Нинослав Стојадиновић, инжењер електронике, доктор наука
(Одељење техничких наука)
In memoriam

Академик Милорад Митковић, доктор медицине, ортопед, хирург
(Одељење медицинских наука)
In memoriam