Чланство

Чланство

 


Одлука о образовању Комисије која ће руководити радом Огранка САНУ у Нишу до избора новог Извршног одбора Огранка САНУ у Нишу 
Одлука о избору председника Комисије која ће руководити радом Огранка САНУ у Нишу до избора новог Извршног одбора Огранка САНУ у Нишу


Чланство

Академик Градимир В. Миловановић, математичар, доктор наука
(Одељење за математику, физику и гео-науке)

Академик Јован Хаџи-Ђокић, доктор медицине, уролог, хирург
(Одељење медицинских наука)

Академик Владимир Ракочевић, математичар, доктор наука
(Одељење за математику, физику и гео-науке)

Дописни члан САНУ Влада Вељковић, инжењер технологије, доктор наука
(Одељење техничких наука)

Дописни члан САНУ Љубинко Раденковић, филологија, фолклористика, етнолингвистика, доктор етнолошких наука
(Одељење језика и књижевности)

 

Преминули чланови

Академик Нинослав Стојадиновић, инжењер електронике, доктор наука
(Одељење техничких наука)
In memoriam

Академик Милорад Митковић, доктор медицине, ортопед, хирург
(Одељење медицинских наука)
In memoriam

Академик Владисав Стефановић, доктор медицине, нефролог,
(Одељење медицинских наука)