Browsed by
Категорија: Циклус предавања

Циклус предавања: Добијање, употреба и еколошки утицај биодизела као транспортног горива:
проф. др Ана Марјановић Јеромела, проф. др Милан Томић
Потенцијал биљних уља као сировина за производњу биодизела у Републици Србији

Циклус предавања: Добијање, употреба и еколошки утицај биодизела као транспортног горива:
проф. др Ана Марјановић Јеромела, проф. др Милан Томић
Потенцијал биљних уља као сировина за производњу биодизела у Републици Србији

Циклус предавања Добијање, употреба и еколошки утицај биодизела као транспортног горива Прво предавање Проф. др Ана Марјановић Јеромела Проф. др Милан Томић Потенцијал биљних уља као сировина за производњу биодизела у Републици Србији Координатор циклуса: дописни члан САНУ Влада Вељковић Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Огранак САНУ у Новом Саду Четвртак, 29. фебруар 2024. године, 12 сати. Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, број 8, Универзитетски трг 2.

Циклус предавања: Добијање, употреба и еколошки утицај биодизела као транспортног горива:
Стање и перспектива технологије биодизела у Републици Србији (Уводне напомене)

Циклус предавања: Добијање, употреба и еколошки утицај биодизела као транспортног горива:
Стање и перспектива технологије биодизела у Републици Србији (Уводне напомене)

Циклус предавања Добијање, употреба и еколошки утицај биодизела као транспортног горива Дописни члан САНУ Влада Вељковић, проф. др Ана Марјановић Јеромела, проф. др Наташа Ђуришић-Младеновић, проф. др Милан Томић Стање и перспектива технологије биодизела у Републици Србији (Уводне напомене) Координатор циклуса: дописни члан САНУ Влада Вељковић Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Огранак САНУ у Новом Саду Четвртак, 29. фебруар 2024. године, 12 сати. Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, број 8, Универзитетски трг 2.

Четврто предавање циклуса предавања: др Иван Бугарски, виши научни сарадник Археолошког института Београд, и дописни члан САНУ Вујадин Иванишевић Царичин град – Јustiniana Prima: нови резултати истраживања

Четврто предавање циклуса предавања: др Иван Бугарски, виши научни сарадник Археолошког института Београд, и дописни члан САНУ Вујадин Иванишевић Царичин град – Јustiniana Prima: нови резултати истраживања

Циклус предавања Античко културно покретно и непокретно наслеђе Ниша, источне и јужне Србије Четврто предавање Др Иван Бугарски, виши научни сарадник Археолошког института Београд, и дописни члан САНУ Вујадин Иванишевић Царичин град – Јustiniana Prima: нови резултати истраживања Петак, 1. децембар 2023. године, 12 сати. Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, број 8, Универзитетски трг 2.

Треће предавање циклуса предавања: мср Марија Јовић, Новчана кретања касноантичког Ниша

Треће предавање циклуса предавања: мср Марија Јовић, Новчана кретања касноантичког Ниша

Циклус предавања Античко културно покретно и непокретно наслеђе Ниша, источне и јужне Србије Треће предавање Мср Марија Јовић, истраживач сарадник, Археолошки институт Београд Новчана кретања касноантичког Ниша Петак, 24. новембар 2023. године, 12 сати. Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, број 8, Универзитетски трг 2.

Друго предавање циклуса предавања: Врело – Шаркамен: царска резиденција из времена тетрархије

Друго предавање циклуса предавања: Врело – Шаркамен: царска резиденција из времена тетрархије

Циклус предавања Античко културно покретно и непокретно наслеђе Ниша, источне и јужне Србије Друго предавање Др Софија Петковић, археолог, научни саветник, Археолошки институт Београд Врело – Шаркамен: царска резиденција из времена тетрархије Четвртак,  19.  октобар 2023. године, 12 сати. Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, број 8, Универзитетски трг 2.