Пројекти Огранка

Пројекти Огранка

Пројекти Огранка САНУ у Нишу

О-01-17 Матричне трансформације, теорија фиксне тачке и примене
Координатор и руководилац пројекта: дописни члан САНУ Владимир Ракочевић

О-02-17 Етно-фармаколошка студија региона југоисточне Србије
Координатор пројекта: академик Драгослав Маринковић
Руководилац пројекта: проф. др Весна Станков Јовановић

О-03-17 Оптимизација и биомеханичко испитивање репозиционог скелетног уређаја по Митковићу
Координатор и руководилац пројекта: дописни члан САНУ Милорад Митковић

О-04-17 Етиопатогенетска истраживања ендемске нефропатије и тумора уротелијума у сливу Јужне Мораве
Координатор пројекта: академик Јован Хаџи-Ђокић
Руководилац пројекта: проф. др Раде Чукурановић

О-05-17 Процена улоге и значаја појединих биолошких, радиолошких и клиничких параметара у патогенези различитих неуролошких стања, њиховој еволуцији и предикцији непосредног и одложеног клиничког исхода
Координатор пројекта: академик Владимир Костић
Руководилац пројекта: проф. др Мирослава Живковић

О-06-17 Епигенетски механизми утицаја исхране и контаминената хране на протеомику и метаболомику хроничних обољења
Координатор пројекта: академик Миодраг Чолић
Руководилац пројекта: проф. др Гордана Коцић

О-07-17 Значај тумор супресорних молекула у дијагностици и потенцијалној терапији карцинома простате
Координатор пројекта: академик Јован Хаџи-Ђокић
Руководилац пројекта: проф. др Драгослав Башић

О-08-17 Лексиколошка истраживања југоисточне Србије
Тема за 2018. годину: Лексика пастирства југоисточне Србије
Координатор пројекта: академик Александар Лома
Руководилац пројекта: проф. др Недељко Богдановић

О-09-17 Социо-културни аспекти демографске репродукције у југоисточној Србији и могућности изградње пронаталитетске националне стратегије
Координатор пројекта: дописни члан САНУ Александар Костић
Руководилац пројекта: проф. емеритус Љубиша Митровић

О-10-17 Музичко наслеђе југоисточне Србије, савремено стваралаштва и образовање укуса
Координатор пројекта: дописни члан САНУ Јелена Јовановић
Руководилац пројекта: проф. др Драган Жунић

О-11-17 Нишка област у праисторији и раној историји
Координатор пројекта: академик Видојко Јовић
Руководилац пројекта: проф. др Владимир П. Петровић

О-12-17 Економска активност и перформансе привреде Града Ниша и Региона јужне и источне Србије: анализа кадровских потенцијала и тржишта рада као развојних детерминанти привреде
Координатор пројекта: дописни члан САНУ Павле Петровић
Руководилац пројекта: проф. др Јелена Станковић

О-13-18 Антиоксидантна активност биљака, гљива, лишајева и комерцијалних производа
Координатор пројекта: академик Слободан Милосављевић
Руководилац пројекта: проф. др Гордана Стојановић

О-14-18 Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина
Координатор: дописни члан САНУ Влада Вељковић
Руководилац пројекта: проф. др Оливера Стаменковић

О-15-18 Интегрални приступ управљању атмосферским водама на урбаним сливовима на подручју југоисточне Србије
Координатор пројекта: академик Федор Месингер
Руководилац пројекта: проф. др Славиша Трајковић

О-16-18 Паметне мехатроничке структуре и системи
Координатор пројекта: академик Дејан Поповић
Руководилац пројекта: проф. др Жарко Ћојбашић

О-17-18 Ниш и Понишавље у антици и средњем веку
Координатор пројекта: академик Љубомир Максимовић
Руководилац пројекта: проф. др Ирена Љубомировић

О-18-18 Компарација стереотипних лексичко-синтактичких елемената у српском и енглеском језику
Координатор пројекта: дописни члан САНУ Александар Костић
Руководилац пројекта: проф. др Ђорђе Видановић

О-19-18 Књижевна прошлост и садашњост на простору југоисточне Србије
Координатор пројекта: дописни члан САНУ Злата Бојовић
Руководилац пројекта: проф. др Горан Максимовић

О-20-18 Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије
Координатор пројекта: академик Нада Милошевић-Ђорђевић
Руководилац пројекта: доц. др Данијела Поповић Николић
Сајт Пројекта

О-21-19 Астрофизички аспекти савремене космологије
Координатор пројекта: академик Зоран Кнежевић
Руководилац пројекта:  проф. др Горан С. Ђорђевић

О-22-19 Археологија Ниша, Понишавља и јужне Србије од праисторије до средњег века
Координатор пројекта: дописни члан САНУ Вујадин Иванишевић
Руководилац пројекта:  др Надежда Гавриловић Витас

О-23-19 Операторске матрице, нумерички ранг и примене
Координатор пројекта: дописни члан САНУ Владимир Ракочевић
Руководилац пројекта:  проф. др Драгана Цветковић Илић

О-24-19 Извори за проучавање српског језика на тлу југоисточне Србије у XVIII у XIX веку
Координатор пројекта: академик Јасмина Грковић-Мејџор
Рруководилац пројекта: проф. др Ирена Цветковић Теофиловић

О-25-20 Говорни и стандардни језик у јавној комуникацији у Нишу
Координатор пројекта: дописни члан САНУ Љубинко Раденковић
Руководилац пројекта: проф. др Марина Јањић

О-26-20 Епидемиолошке, клиничке и морфолошке карактеристике хроничних обољења јетре у југоисточној Србији
Координатор пројекта: академик Милорад Митковић
Руководилац пројекта: проф. др Горан Бјелаковић.

© 2024 | Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу |