Контакти

Контакти

Контакти

Адреса: Универзитетски трг 2, 18000 Ниш
Тел: +381 18 257-997, +381 66 83 03 603
Е-пошта: sanuni@ni.ac.rs

© 2024 | Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу |