Радни састанак тима пројекта О-33-23 Пастирска / сточарска лексика призренско-тимочких говора

Радни састанак тима пројекта О-33-23 Пастирска / сточарска лексика призренско-тимочких говора

Радни састанак тима пројекта
О-33-23
 Пастирска / сточарска лексика призренско-тимочких говора

Координатор пројекта: академик Александар Лома, руководилац пројекта: проф. др Софија Милорадовић, научни саветник, консултант: др Недељко Богдановић, професор универзитета у пензији, организатор пројектних активности: др Ана Савић-Грујић, виши научни сарадник

10–12. јун 2024.
Сала за састанке Огранка САНУ у Нишу.

Руководилац пројекта проф. др Софија Милорадовић и чланови пројектног тима, сарадници Дијалектолошког одсека Института за српски језик САНУ, одржали су у просторијама Огранка САНУ у Нишу тродневни радни састанак (10–12. јун 2024) ради отпочињања послова на Атласу пастирске лексике призренско-тимочких говора.

Присутнима је поздраве чланова и сарадника Огранка пренео проф. др Драган Жунић, координатор активности у Огранку.

На састанку је на основу раније датих смерница проф. др Софије Милорадовић  одабран одговарајући лексички материјал из похрањених упитника, издвојене су лексичке базе и на основу њих израђено је више од 40 пробних карата, које сведоче о лингвогеографској дисперзији. У фокусу пажње биле су карте које приказују географски распоред лексема у случајевима када се за именовање једне исте реалије користи више различитих номинација. Иако је примарно замишљен као лексички, у зависности од диктата грађе, овај атлас може садржати и лексичко-творбене карте.

Карте су распоређене по тематским целинама (Изглед бравчета, Делови тела, Узраст бравчета, Оплодња и млађење, Чување и нега стоке, Болести и мане, Храна, Простор и просторије, Млеко и млечни производи, Вуна, Посуде, Одећа и обућа пастира, Прибор, Обичаји, Пас) и подељене међу сарадницима пројекта.

Направљен је план даљег рада по фазама уобичајеним за све лингвогеографске послове: утврђивање порекла речи и дефинитивног списка лексичких база, израда легенде за сваку карту након утврђивања списка графичких симбола и израда коментара који ће, спрам теме атласа, бити употпуњен етнокултуролошким датостима.

Другог дана састанка присутне је посетила проф. др Надежда Лаиновић-Стојановић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу у пензији, која је из своје личне библиотеке издвојила више драгоцених публикација и поклонила их Институту за српски језик САНУ. Проф. др Софија Милорадовић је у име Института узвратила једнако вредним поклоном – последњим бројем Речника САНУ.

Проф. др Софија Милорадовић и чланови пројектног тима захвалили су управи и осталим сарадницима Огранка САНУ у Нишу на предусретљивости и одличним условима за рад.