Пројекти Фонда САНУ

Пројекти Фонда САНУ

Пројекти Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности – чланови Огранка као руководиоци пројеката Фонда

Ф-148 Особине танких и ултратанких оксидних слојева
Руководилац: академик Нинослав Стојадиновић

Ф-73 Скрининг карцинома простате
Руководилац: академик Јован Хаџи-Ђокић

Ф-86 Одбор за туморе урогениталног тракта
Руководилац: академик Јован Хаџи-Ђокић

Ф-96 Интерполациони и квадратурни процеси засновани на теорији  ортогоналности
Руководилац: академик Градимир Миловановић

Ф-29 Дефинисање оптималних биомеханичких услова за стварање коштаног ткива при корекцији деформитета екстремитета и конструкција хируршког корективног уређаја
Руководилац пројекта: дописни члан САНУ Милорад Митковић

Ф-177 Фиксне тачке за пресликавања на разним просторима
Руководилац пројекта дописни члан САНУ Владимир Ракочевић

Ф-78 Развој технолошких поступака за производњу биодизела на бази био-обновљивих и отпадних сировина
Руководилац пројекта дописни члан САНУ Влада Вељковић