Екстерни пројекти

2017. година
Е-01-17 Економска активност и перформансе привреде града Ниша и његов значај за привредне активности региона јужне и источне Србије
Координатор пројекта: академик Часлав Оцић
Руководилац пројекта: проф. др Јелена Станковић
Наручилац: Град Ниш

2019. година
Е-01-19 Улога и утицај туризма на локални економски развој: анализа потенцијала Града Лесковца и Јабланичког управног округа
Координатор пројекта: академик Нинослав Стојадиновић
Руководилац пројекта: проф. др Јелена Станковић
Наручилац: Град Лесковац

Е-02-19 Анализа кадровских потреба индустријских предузећа у Граду Нишу: развој конкурентних образовних профила, координатор пројекта академик Нинослав Стојадиновић, руководилац пројекта проф. др Јелена Станковић