Почетна

Почетна


ПЛАН АКТИВНОСТИ ОГРАНКА САНУ У НИШУ
ЗА МЕСЕЦ ЈУН 2023. ГОДИНЕ

Уторак, 6. јун, 18 сати
Народна библиотека „Радоје Домановић” Лесковац
Промоција тематског зборника
Јавни говор у условима пандемије Ковида 19
Главни уредник: дописни члан САНУ Љубинко Раденковић. Уреднице: проф. др Софија Милорадовић, проф. др Марина Јањић. Ниш: Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2022.
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Институт за српски језик САНУ, Народна библиотека Радоје Домановић Лесковац

Петак, 9. јун, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу
Промоција зборника
Допринос Рома култури народа у Србији
и
Допринос Радета Ухлика лингвистици и култури Рома
Уводничари: дописни члан САНУ Влада Вељковић, проф. др Драгољуб Ђорђевић
Говоре чланови Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома: проф. др Драган Тодоровић, др Биљана Сикимић, Осман Балић
Организатори: Одбор САНУ за проучавање живота и обичаја Рома, Огранак САНУ у Нишу

Уторак, 27. јун, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу
Промоција књиге
Естетски доживљај у настави музике
Аутор: проф. др Данијела Здравић Михаиловић. Ниш: Факултет уметности у Нишу, Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, 2023.
(У оквиру пројекта О-10-17 Музичко наслеђе југоисточне Србије, савремено стваралаштво и образовање укуса, координатор пројекта: дописни члан САНУ Јелена Јовановић, руководилац пројекта: проф. др Данијела Здравић Михаиловић.)


 

Српска академија наука и уметности
Број акта: 93/1
Датум: 31.01.2022.

На основу чл. 84 ст. 2 тачка 6 Статута Српске академије наука и уметности, Председништво САНУ је на I (електронској) седници од 27. јануара 2022. године, донело

ОДЛУКУ
о образовању Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу

Образује се Комисија за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу (у даљем тексту Комисија) са задатком да обавља функције Извршног одбора САНУ у Нишу предвиђене Статутом САНУ и Правилима Огранка САНУ у Нишу и руководи радом Огранка.

Комисија се образује у следећем саставу:
1. дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије;
2. академик Јован Хаџи-Ђокић, заменик председника Комисије;
3. академик Владимир Ракочевић, члан;
4. академик Градимир Миловановић, члан;
5. академик Љубомир Димић, члан.

Комплетан текст одлуке можете погледати на следећем линку.


Српска академија наука и уметности
Број акта: 43/5
Датум: 11.3.2022.

ОДЛУКA
о именовању нових чланова Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу

За нове чланове комисије именују се:
– дописни члан САНУ Љубинко Раденковић и
– дописни члан САНУ Марјан Никетић.

Комплетан текст одлуке можете погледати на следећем линку.