Почетна

Почетна


ПЛАН АКТИВНОСТИ ОГРАНКА САНУ У НИШУ
ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

Уторак, 26. септембар, 12 сати
Свечана сала Универзитета у Нишу
Промоција 
Енциклопедије Републике Српске
Организатори:
Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, Представништво Републике Српске Београд
Говоре: академик Рајко Кузмановић, председник АНУРС, академик Драгољуб Мирјанић, потпредседник АНУРС, академик Драго Бранковић, генерални секретар АНУРС

Четвртак, 28. септембар, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу
Јавно предавање
Вишеструко утемељење: једна теорија музичкога значења
Проф. др Михаило Антовић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу
Поводом објављивања монографије: Mihailo Antović, Multilevel Grounding: A Theory of Musical meaning (London and New York: Routledge, 2022)
Организатори: Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, Центар за когнитивне науке Универзитета у Нишу
Предавање се организује у оквиру рада на пројекту О-10-17 Музичко наслеђе југоисточне Србије, савремено старалаштво и образовање укуса (координатор пројекта: дописни члан САНУ Јелена Јовановић, руководилац пројекта: проф. др Данијела Здравић Михаиловић).


 

Српска академија наука и уметности
Број акта: 93/1
Датум: 31.01.2022.

На основу чл. 84 ст. 2 тачка 6 Статута Српске академије наука и уметности, Председништво САНУ је на I (електронској) седници од 27. јануара 2022. године, донело

ОДЛУКУ
о образовању Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу

Образује се Комисија за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу (у даљем тексту Комисија) са задатком да обавља функције Извршног одбора САНУ у Нишу предвиђене Статутом САНУ и Правилима Огранка САНУ у Нишу и руководи радом Огранка.

Комисија се образује у следећем саставу:
1. дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије;
2. академик Јован Хаџи-Ђокић, заменик председника Комисије;
3. академик Владимир Ракочевић, члан;
4. академик Градимир Миловановић, члан;
5. академик Љубомир Димић, члан.

Комплетан текст одлуке можете погледати на следећем линку.


Српска академија наука и уметности
Број акта: 43/5
Датум: 11.3.2022.

ОДЛУКA
о именовању нових чланова Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу

За нове чланове комисије именују се:
– дописни члан САНУ Љубинко Раденковић и
– дописни члан САНУ Марјан Никетић.

Комплетан текст одлуке можете погледати на следећем линку.