Почетна

Почетна


ПЛАН АКТИВНОСТИ ОГРАНКА САНУ У НИШУ
ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

Уторак, 29. новембар, 10.30 сати
Огранак САНУ у Нишу
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу
Научна конференција
Језик нишких медија
у оквиру рада на пројекту Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу (О-25-20)
Координатор пројекта: дописни члан САНУ Љубинко Раденковић
Руководилац пројекта: проф. др Марина Јањић

ПЛАН АКТИВНОСТИ ОГРАНКА САНУ У НИШУ
ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

Уторак 6. децембар, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу
Јавно предавање
Дописни члан САНУ Владимир Срдић
Ултрабрза динамика магнетизације – епитаксијални филмови на бази LaMnO3

Среда, 7. децембар, 12 сати
Читаоница Народне библиотеке Лесковац
Отварање изложбе
Душан З. Милачић: романиста, књижевник, преводилац
Аутор изложбе: Јован Младеновић, музејски саветник
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Народна библиотека „Радоје Домановић” Лесковац, Народна библиотека „Раде Драинац” Прокупље

Уторак, 13. децембар, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу
Промоција монографије
Демографска обнова Србије – развојно и национално питање
Аутор: проф. емеритус Љубиша Митровић. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, 2022.
Организатори: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Огранак САНУ у Нишу


Српска академија наука и уметности
Број акта: 93/1
Датум: 31.01.2022.

На основу чл. 84 ст. 2 тачка 6 Статута Српске академије наука и уметности, Председништво САНУ је на I (електронској) седници од 27. јануара 2022. године, донело

ОДЛУКУ
о образовању Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу

Образује се Комисија за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу (у даљем тексту Комисија) са задатком да обавља функције Извршног одбора САНУ у Нишу предвиђене Статутом САНУ и Правилима Огранка САНУ у Нишу и руководи радом Огранка.

Комисија се образује у следећем саставу:
1. дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије;
2. академик Јован Хаџи-Ђокић, заменик председника Комисије;
3. академик Владимир Ракочевић, члан;
4. академик Градимир Миловановић, члан;
5. академик Љубомир Димић, члан.

Комплетан текст одлуке можете погледати на следећем линку.


Српска академија наука и уметности
Број акта: 43/5
Датум: 11.3.2022.

ОДЛУКA
о именовању нових чланова Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу

За нове чланове комисије именују се:
– дописни члан САНУ Љубинко Раденковић и
– дописни члан САНУ Марјан Никетић.

Комплетан текст одлуке можете погледати на следећем линку.