Почетна

Почетна


Одлукa o организацији рада Огранка САНУ у Нишу у условима пандемије КОВИД 19


СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
ОГРАНАК САНУ У НИШУ

Број акта: 1/20-174
Ниш, 09.11.2020. год.

На основу одлука, мера и препорука Владе Републике Србије, одлука Извршног одбора САНУ и кризних штабова за сузбијање пандемије КОВИД 19 условљених погоршањем епидемиолошке ситуације, доносим

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ОГРАНКА САНУ У НИШУ
У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ КОВИД 19

1. Због погоршане епидемиолошке ситуације, почев од 09. новембра 2020. године, одлажу се све планиране јавне активности Огранка САНУ у Нишу: научни скупови, округли столови, јавна предавања, концерти, изложбе, презентације, промоције итд. – уз правовремено обавештавање учесника и публике (путем и-мејла и на вебсајту Огранка).

2. Одлажу се сви састанци чланова, руководства и сарадника Огранка, као и састанци чланова истраживачких тимова. Састанци неопходни за функционисање Огранка могу се организовати у форми електронских седница.

3. Запослени и ангажовани у служби Огранка обављаће редовне послове у просторијама Огранка или у форми рада од куће – према конкретним потребама, а на основу општих и појединачних налога председника Огранка.

4. Улазак у просторије Огранка, како за чланове Огранка, запослене и ангажоване, тако и за сараднике Огранка, сараднике Института за српски језик САНУ и Математичког института САНУ који раде у просторијама Огранка, биће омогућен само посебним одобрењем председника Огранка.

5. За време важења ове одлуке, у Огранку се без прекида наставља са радом на научоистраживачким пројектима, на припремању одложених јавних научних и уметничких активности, као и на припреми публикација из Издавачког плана Огранка

6. Наведене мере ступају на снагу одмах, даном доношења Одлуке, и важиће до 30. новембра 2020. године, уз могућност њиховог продужења, у зависности од развоја ситуације са пандемијом.


Академик Нинослав Стојадиновић
Председник Огранка САНУ у Нишу


ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР

Субота, 5. децембар 2020. године, 10:00 сати.
Пирот, Сала Скупштине Града Пирота, ул. Српских Владара 82.
IV Међународна научна конференција
Регионални развој и прекогранична сарадња – видео конференција.
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Град Пирот, Привредна комора Пирот, Факултет за менаџмент Зајечар.

Уторак, 15. децембар 2020. године, 19:00 сати.
Концертно-изложбени простор Факултета уметности у Нишу, Књажевачка 2а.
Вече клавирске музике.
Композитор: дописни члан САНУ Светислав Божић.
Пијаниста: Александр Синчук.
Програм: 1. Сећање предака. 2. Духовна музика. 3. Соната.
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Факултет уметности у Нишу.

Среда, 16. децембар 2020. године, 11:00 сати.
Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала Универзитета у Нишу.
Округли сто.
Присуство традиционалне музике у Србији данас,
у измењеном радном и празничном свакодневљу.
Координатори: дописни члан САНУ Јелена Јовановић, проф. др Драган Жунић.
Организатор: Огранак САНУ у Нишу.