Почетна

Почетна

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР 2020. ГОДИНЕ

Среда, 22. јануар 2020. године, 18:00 сати.
Дом културе Алексинац.

Протине беседе, вече у част Проте Стеве Димитријевића.
Организатори: Центар за културу и уметност Алексинац, Огранак САНУ у Нишу.

Петак, 24. јануар 2020. године, 11:00 сати.
Просторије Огранка САНУ у Нишу, сала за седнице, број 66.
Састанак дописног члана САНУ Павла Петровића, координатора, са сарадницима на пројекту О-12-17
Економска активност и перформансе привреде Града Ниша и Региона јужне и источне Србије: анализа кадровских потенцијала и тржишта рада као детерминанти привреде.

Петак, 24. јануар 2020. године, 12:00 сати.
Универзитет у Нишу, Мултимедијална сала, број 8.
Представљање пројекта О-12-17 Економска активност и перформансе привреде Града Ниша и Региона јужне и источне Србије: анализа кадровских потенцијала и тржишта рада као детерминанти привреде.
Координатор пројекта дописни члан САНУ Павле Петровић, руководилац пројекта проф. др Јелена Станковић.
Говоре: координатор дописни члан САНУ Павле Петровић, проф. др Јелена Станковић, проф. др Марија Џунић, проф. др Весна Јанковић Милић.

Петак, 24. јануар 2020. године, 16:00 сати.
Субота, 25. јануар 2020. године, 10:сати.
Дом културе Алексинац.
Етно-културолошка радионица: Радионица традиционалног певања.
Координатор: дописни члан САНУ Јелена Јовановић.
Предавач: доц. др Сања Ранковић, Факултет музичке уметности Београд.
Организатори: Центар за културу и уметност Алексинац, Огранак САНУ у Нишу.

Петак, 31. јануар 2020. године, 11:00 сати.
Просторије Огранка САНУ у Нишу, сала за седнице, број 66.
Састанак академика Злате Бојовић, координатора, са сарадницима на пројекту О-19-18
Књижевна прошлост и садашњост на простору југоисточне Србије.

Петак, 31. јануар 2020. године, 12:00 сати.
Универзитет у Нишу, Мултимедијална сала, број 8.
Представљање пројекта О-19-18 Књижевна прошлост и садашњост на простору југоисточне Србије.
Координатор пројекта академик Злата Бојовић, руководилац пројекта проф. др Горан Максимовић.

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР 2020. ГОДИНЕ

Петак, 7. фебруар 2020. године, 11:00 сати.
Просторије Огранка САНУ у Нишу, сала за седнице, број 66.
Састанак академика Миодрага Чолића, координатора, са сарадницима на пројекту О-06-17
Епигенетски механизми утицаја исхране и контаминената хране на протеомику и метаболомику хроничних обољења.

Петак, 7. фебруар 2020. године, 11:00 сати.
Универзитет у Нишу, Мултимедијална сала, број 8.
Представљање пројекта О-06-17 Епигенетски механизми утицаја исхране и контаминената хране на протеомику и метаболомику хроничних обољења.
Координатор пројекта академик Миодраг Чолић, руководилац пројекта: проф. др Гордана Коцић.

Понедељак, 10. фебруар 2020. године, 12:00 сати.
Универзитет у Нишу, Мултимедијална сала, број 8.
Гост Огранка САНУ:
Prof. Dr. Vladimir Balan
, Polytechnic University of Bucharest, Faculty of Applied Sciences, Department of Mathematics-Informatics, Romania.
Applications of Finslerian Data Structures in Physics and Biology

Среда, 19. фебруар 2020. године, 12:00 сати.
Универзитет у Нишу, Мултимедијална сала, број 8.
Представљање Aнтологије 10 векова српске књижевности.
Говоре: академик Миро Вуксановић, главни уредник, проф. др Горан Максимовић, члан Уредништва.
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Матица српска Нови Сад.

Петак, 21. фебруар 2020. године, 12:00 сати.
Универзитет у Нишу, Мултимедијална сала, број 8.

Јавно предавање академика Милана Лојанице: Архитектура и регионализам

Петак, 28. фебруар 2020. године, 12:00 сати.
Универзитет у Нишу, Мултимедијална сала, број 8.

Јавно предавање дописног члана САНУ Славенка Терзића: Русија и Балкан – у прошлости и данас.