Почетна

Почетна


ПЛАН АКТИВНОСТИ ОГРАНКА САНУ У НИШУ
ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР 2023. ГОДИНЕ

Четвртак, 2. фебруар 2023, 12 сати
Свечана сала Универзитета у Нишу
Округли сто
Advances in Urban Development Analysis
Организатори: Економски факултет Универзитета у Нишу, Огранак САНУ у Нишу
Модератор: дописни члан САНУ Павле Петровић

Уторак, 28. фебруар 2023, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу
Представљање резултата
теренских истраживања усмене традиције
југоисточне Србије 2022. године
у оквиру пројекта О-20-18 Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије (координатор пројекта: дописни члан САНУ Љубинко Раденковић, руководилац пројекта: проф. др Данијела Поповић Николић)


У среду, 7. децембра 2022. године, у Огранку САНУ у Новом Саду одржано
је јавно предавање дописног члана САНУ Владе Вељковића, председника
Комисије за руковођење радом Огтанка САНУ у Нишу, на тему
Утицај феномена преноса на перформансе и повећање размере аеробних микробиолошких процеса

 


Српска академија наука и уметности
Број акта: 93/1
Датум: 31.01.2022.

На основу чл. 84 ст. 2 тачка 6 Статута Српске академије наука и уметности, Председништво САНУ је на I (електронској) седници од 27. јануара 2022. године, донело

ОДЛУКУ
о образовању Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу

Образује се Комисија за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу (у даљем тексту Комисија) са задатком да обавља функције Извршног одбора САНУ у Нишу предвиђене Статутом САНУ и Правилима Огранка САНУ у Нишу и руководи радом Огранка.

Комисија се образује у следећем саставу:
1. дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије;
2. академик Јован Хаџи-Ђокић, заменик председника Комисије;
3. академик Владимир Ракочевић, члан;
4. академик Градимир Миловановић, члан;
5. академик Љубомир Димић, члан.

Комплетан текст одлуке можете погледати на следећем линку.


Српска академија наука и уметности
Број акта: 43/5
Датум: 11.3.2022.

ОДЛУКA
о именовању нових чланова Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу

За нове чланове комисије именују се:
– дописни члан САНУ Љубинко Раденковић и
– дописни члан САНУ Марјан Никетић.

Комплетан текст одлуке можете погледати на следећем линку.