Почетна

Почетна


ПЛАН АКТИВНОСТИ ОГРАНКА САНУ У НИШУ
ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2024. ГОДИНЕ

Понедељак, 27. мај 2024. године, 12 сати
Ниш, Градска кућа, 7. јула 2
Промоција зборника радова
Језик нишких медија
(Ниш/Београд: САНУ – Огранак САНУ у Нишу, Институт за српски језик САНУ, 2023)
О Зборнику говоре: дописни члан САНУ Љубинко Раденковић, главни уредник, проф. др Софија Милорадовић, директор Института за српски језик САНУ, проф. др Марина Јањић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, уредник, и проф. др Марина Николић, Институт за српски језик САНУ, уредник.
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Институт за српски језик САНУ, Град Ниш
Покровитељ: Драгана Сотировски, градоначелник

Уторак, 28. мај 2024. године, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу
Циклус предавања Добијање, употреба и еколошки утицај биодизела као транспортног горива
Четврто предавање
Утицај биодизела на перформансе, емисију издувних гасова и поузданост мотора СУС

Проф. др Милан Томић, проф. др Наташа Ђуришић-Младеновић
Координатор циклуса: дописни члан САНУ Влада Вељковић
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Огранак САНУ у Новом Саду

#Одложено#
Среда, 29. мај 2024. године, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу
Јавно предавање
Архитектура сећања – павиљон Serbia у Риму 1911/2021, архитекте Петра Бајаловића и скулптора Ивана Мештровића
Проф. др Слободан Селинкић

Петак, 31. мај 2024. године, 19 сати
Концертно-изложбени простор Факултета уметности у Нишу
Концерт
Завршни концерт студената Факултета уметности Универзитета у Нишу

Концертна сезона 2023/24.
Организатори: Факултет уметности Универзитета у Нишу, Огранак САНУ у Нишу

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ ОГРАНКА САНУ У НИШУ
ЗА МЕСЕЦ 
ЈУН 2024. ГОДИНЕ

Петак, 7. јун 2024. године, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу
Јавно предавање
Криза као потенцијал за раст и развој
Др Владан Беара
(У оквиру пројекта О-32-23 Траума и зацељење: креирање интегративног модела психолошког зацељивања особа са претрпљеном раном траумом, координатор пројекта: академик Александар Костић, руководилац пројекта: проф. др Татјана Стефановић Станојевић.)

Четвртак, 20. јун. године, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу
Јавно предавање
Вредновање дана у недељи код словенских народа
Др Драгана Ђурић, научни сарадник Балканолошког института САНУ

Петак, 21. јун 2024. године, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу
Представљање резултата пројекта
О-23-19 Операторске матрице, нумерички ранг и примене

Координатор пројекта: академик Владимир Ракочевић
Руководилац пројекта: проф. др Драгана Цветковић Илић

Уторак, 25. јун 2024. године, 12 сати
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду
Циклус предавања Добијање, употреба и еколошки утицај биодизела као транспортног горива
Пето предавање
Континуални реакциони системи у производњи биодизела

Проф. др Ивана Банковић Илић, дописни члан САНУ Влада Вељковић
Координатор циклуса: дописни члан САНУ Влада Вељковић
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Огранак САНУ у Новом Саду


 

Српска академија наука и уметности
Број акта: 93/1
Датум: 31.01.2022.

На основу чл. 84 ст. 2 тачка 6 Статута Српске академије наука и уметности, Председништво САНУ је на I (електронској) седници од 27. јануара 2022. године, донело

ОДЛУКУ
о образовању Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу

Образује се Комисија за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу (у даљем тексту Комисија) са задатком да обавља функције Извршног одбора САНУ у Нишу предвиђене Статутом САНУ и Правилима Огранка САНУ у Нишу и руководи радом Огранка.

Комисија се образује у следећем саставу:
1. дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије;
2. академик Јован Хаџи-Ђокић, заменик председника Комисије;
3. академик Владимир Ракочевић, члан;
4. академик Градимир Миловановић, члан;
5. академик Љубодраг Димић, члан.

Комплетан текст одлуке можете погледати на следећем линку.


Српска академија наука и уметности
Број акта: 43/5
Датум: 11.3.2022.

ОДЛУКA
о именовању нових чланова Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу

За нове чланове комисије именују се:
– дописни члан САНУ Љубинко Раденковић и
– дописни члан САНУ Марјан Никетић.

Комплетан текст одлуке можете погледати на следећем линку.