Почетна

Почетна


ПЛАН АКТИВНОСТИ ОГРАНКА САНУ У НИШУ
ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2023. ГОДИНЕ

Понедељак, 10. април, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу
Јавно предавање
Проблеми интеграције варијабилних извора у електричну мрежу
и њихов утицај на сигурност и доступност снабдевања
Академик Слободан Вукосавић

Уторак, 11. април, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу
Јавно предавање
Критички осврт на концепте инфраспецијске класификације васкуларних биљака и осталих организама
Дописни члан САНУ Марјан Никетић

Понедељак, 24. април, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу
Промоција монографије
Extremal Problems and Inequalities of Markov-Bernstein Type for Algebraic Polynomials
Elsevier/Academic Press, London, 2022
Аутори: Robert B. Gardner, Narendra K. Govil, Gradimir V. Milovanović
Поздравна реч: дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу

О књизи говоре: академик Градимир В. Миловановић,
академик Миодраг Матељевић, проф. др Милош Арсеновић


 

Српска академија наука и уметности
Број акта: 93/1
Датум: 31.01.2022.

На основу чл. 84 ст. 2 тачка 6 Статута Српске академије наука и уметности, Председништво САНУ је на I (електронској) седници од 27. јануара 2022. године, донело

ОДЛУКУ
о образовању Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу

Образује се Комисија за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу (у даљем тексту Комисија) са задатком да обавља функције Извршног одбора САНУ у Нишу предвиђене Статутом САНУ и Правилима Огранка САНУ у Нишу и руководи радом Огранка.

Комисија се образује у следећем саставу:
1. дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије;
2. академик Јован Хаџи-Ђокић, заменик председника Комисије;
3. академик Владимир Ракочевић, члан;
4. академик Градимир Миловановић, члан;
5. академик Љубомир Димић, члан.

Комплетан текст одлуке можете погледати на следећем линку.


Српска академија наука и уметности
Број акта: 43/5
Датум: 11.3.2022.

ОДЛУКA
о именовању нових чланова Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу

За нове чланове комисије именују се:
– дописни члан САНУ Љубинко Раденковић и
– дописни члан САНУ Марјан Никетић.

Комплетан текст одлуке можете погледати на следећем линку.