Почетна

Почетна

НАЈАВА АКТИВНОСТИ ОГРАНКА САНУ У НИШУ
ЗА МАЈ 2022. ГОДИНЕ

Четвртак, 19. мај 2022. године, 18:00 сати
Читаоница Народне библиотеке „Радоје Домановић”, Лесковац, Булевар ослобођења 61
Књижевни сусрет – Весна Капор.
Организатори: Народна библиотека „Радоје Домановић”, Лесковац, Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу

Уторак, 24. мај 2022. године, 12:00 сати
Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, број 8, Универзитетски трг 2
Циклус предавања:
Ниш, Понишавље и јужна Србија од антике до краја средњег века
Друго предавање: др Иван Бугарски, виши научни сарадник
Тема: Седми век на тлу Србије кроз археолошке налазе.

Среда, 25. мај 2022. године, 12:00 сати
Сала Универзитетске библиотеке „Никола Тесла” Ниш, Кеј Мике Палигорића, број 2а
Изложба
Душан З. Милачић (1892–1979): романиста, књижевник, преводилац

Аутор: Јован Младеновић, музејски саветник
Организатори: Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, Народна библиотека „Раде Драинац” Прокупље, Универзитетска библиотека „Никола Тесла” Ниш.
На дар Универзитету у Нишу – поводом Дана Универзитета (15. јун)

Среда, 25. мај 2022. године, 13:30 сати
Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, број 8, Универзитетски трг 2
Округли сто
Тема:
Душан З. Милачић (1892–1979): романиста, књижевник, преводилац
Учесници: проф. др Горан Максимовић, проф. др Иван Јовановић, доц. др Мирјана Бојанић Ћирковић, Драган Огњановић, Дарко Жарић, Верољуб Вукашиновић, Јован Младеновић.
Модератор: проф. др Драган Жунић
Организатори: Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, Народна библиотека „Раде Драинац” Прокупље, Универзитетска библиотека „Никола Тесла” Ниш.
На дар Универзитету у Нишу – поводом Дана Универзитета (15. јун)

Петак, 27. мај 2022. године, 12:00 сати
Сала Универзитетске библиотеке „Никола Тесла” Ниш, Кеј Мике Палигорића, број 2а
Промоција књиге: Душан З. Милачић, Моменти душе: поезија, есеји, преписка (Ниш: Scero Print, Прокупље: Народна библиотека „Раде Драинац” Прокупље, 2020).
Промоција каталога Душан З. Милачић: романиста, књижевник, преводилац / Dušan Z. Milačić: romaniste, litéraire, traducteur (Прокупље: Народна библиотека „Раде Драинац” Прокупље, 2021).
Организатори: Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, Народна библиотека „Раде Драинац” Прокупље, Универзитетска библиотека „Никола Тесла” Ниш
На дар Универзитету у Нишу – поводом Дана Универзитета (15. јун)

Петак, 27. мај 2022. године, 19:00 сати
Концертно-изложбени простор Факултета уметности у Нишу, Књажевачка 2а
Концерт камерног оркестра Факултета уметности у Нишу:
Дуо кончертанте
Организатори: Факултет уметности Универзитета у Нишу, Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу.

Уторак, 31. мај 2022. године, 12:00 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, број 8, Универзитетски трг 2
Промоција зборника Присуство традиционалне музике у Србији данас, у измењеном радном и празничном свакодневљу
Уредници: Јелена Јовановић, Драган Жунић. Издавач: Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, 2020.

Уторак, 31. мај 2022. године, 19:00 сати
Концертно-изложбени простор Факултета уметности у Нишу, Књажевачка 2а
Концерт наставника Факултета уметности у Нишу:
Клавирски дуо Драгана Ђорђевић–Бојан Младеновић
Организатори: Факултет уметности Универзитета у Нишу, Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу


 

Српска академија наука и уметности
Број акта: 93/1
Датум: 31.01.2022.

На основу чл. 84 ст. 2 тачка 6 Статута Српске академије наука и уметности, Председништво САНУ је на I (електронској) седници од 27. јануара 2022. године, донело

ОДЛУКУ
о образовању Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу

Образује се Комисија за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу (у даљем тексту Комисија) са задатком да обавља функције Извршног одбора САНУ у Нишу предвиђене Статутом САНУ и Правилима Огранка САНУ у Нишу и руководи радом Огранка.

Комисија се образује у следећем саставу:
1. дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије;
2. академик Јован Хаџи-Ђокић, заменик председника Комисије;
3. академик Владимир Ракочевић, члан;
4. академик Градимир Миловановић, члан;
5. академик Љубомир Димић, члан.

Комплетан текст одлуке можете погледати на следећем линку.


Српска академија наука и уметности
Број акта: 43/5
Датум: 11.3.2022.

ОДЛУКA
о именовању нових чланова Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу

За нове чланове комисије именују се:
– дописни члан САНУ Љубинко Раденковић и
– дописни члан САНУ Марјан Никетић.

Комплетан текст одлуке можете погледати на следећем линку.