Почетна

Почетна


Од петкa, 15. августа 2022. године

Видео-рад
СВЕДОЧЕЊЕ О ЧОВЕЧНОСТИ
Ауторски тим: проф. мр Перица Донков, проф. Миљан Недељковић, мср Сара Поповић, Милан Несторовић,


ПЛАН АКТИВНОСТИ ОГРАНКА САНУ У НИШУ
ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

Петак, 26. август 2022. године, 12:00 сати
Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, број 8, Универзитетски трг 2
Јавно предавање: проф. др Душан Михаиловић, управник Одељења за археологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Археолошка истраживања палеолитских налазишта у близини Ниша: кључ за разумевање популационих кретања и културних промена у најранијој
праисторији Балканског полуострва


Српска академија наука и уметности
Број акта: 93/1
Датум: 31.01.2022.

На основу чл. 84 ст. 2 тачка 6 Статута Српске академије наука и уметности, Председништво САНУ је на I (електронској) седници од 27. јануара 2022. године, донело

ОДЛУКУ
о образовању Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу

Образује се Комисија за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу (у даљем тексту Комисија) са задатком да обавља функције Извршног одбора САНУ у Нишу предвиђене Статутом САНУ и Правилима Огранка САНУ у Нишу и руководи радом Огранка.

Комисија се образује у следећем саставу:
1. дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије;
2. академик Јован Хаџи-Ђокић, заменик председника Комисије;
3. академик Владимир Ракочевић, члан;
4. академик Градимир Миловановић, члан;
5. академик Љубомир Димић, члан.

Комплетан текст одлуке можете погледати на следећем линку.


Српска академија наука и уметности
Број акта: 43/5
Датум: 11.3.2022.

ОДЛУКA
о именовању нових чланова Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу

За нове чланове комисије именују се:
– дописни члан САНУ Љубинко Раденковић и
– дописни члан САНУ Марјан Никетић.

Комплетан текст одлуке можете погледати на следећем линку.