Почетна

Почетна

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРЕМИНУО АКАДЕМИК МИЛОРАД МИТКОВИЋ

У среду, 7. априла 2021. године, у Клиничком центру у Нишу, од последица инфекције корона-вирусом Ковид-19, у својој 71. години, преминуо је академик Милорад Митковић, потпредседник Огранка САНУ у Нишу.

Милорад Митковић рођен је 7. јуна 1950. у Лебану. На Медицинском факултету Универзитета у Београду дипломирао је 1975, а магистрирао 1984. Специјализацију из ортопедије похађао је у Универзитетском клиничком центру у Нишу од 1978. до 1982, а докторирао 1987. године на Медицинском факултету Универзитета у Нишу. Студијске боравке реализовао је у Београду, Лондону, Оксфорду, Кембриџу, Улму, Хановеру, Бриселу, Москви, Риги, Тибингену, Давосу.

Био је запослен на Медицинском Факултету Универзитета у Нишу (од 2004. у звању редовног професора), а од 1994. до 2015. године био је директор Клинике за ортопедију и трауматологију КЦ Ниш.

За дописног члана САНУ изабран 1. новембра 2012, а за редовног члана 8. новембра 2018. године. Од новембра 2018. године био је потпредседник Огранка САНУ у Нишу.

Најзначајније научноистраживачке и практичне резултате, који су имали међународни одјек и признања, Милорад Митковић остварио је у области ортопедске хирургије и трауматологије, биомеханике, експерименталне хирургије, посебно у лечењу прелома костију, у корекцији различитих врста деформитета, у продужењу екстремитета применом „Митковићевог спољног фиксатора” и комбинацијом спољне и унутрашње фиксације, у артроскопској хирургији колена, у уградњи вештачких кукова.

Реализовао 12 научних пројеката (од тога два у Швајцарској), у оквиру којих је патентирао 44 проналаска под својим именом (у земљи и иностранству). Објавио је преко 400 научних радова и 6 књига.

Конструктор је система за спољну фиксацију костију који носи његово име („Фиксатор по Митковићу”), а који је, после испитивања у Југославији, Србији, Немачкој, Швајцарској, примењен на преко 25.000 пацијената у Србији и иностранству, укључујући и збрињавање рањеника у току сукоба на простору бивше Југославије.

Академик Митковић основао је школу спољне и унутрашње фиксације костију у Нишу, у којој се данас едукују бројни ортопедски хирурзи из земље и иностранства. Оснивач je и шеф једне ортопедске клинике у Кувајту.

Академик Митковић био је члан следећих научних и стручних друштава: Српска трауматолошка асоцијација, председник; Академија медицинских наука СЛД; Удружење за изучавање спољне и унутрашње фиксације костију, председник; Међународно удружење ортопедских хирурга и трауматолога; Европска федерација националних асоцијација ортопеда и трауматолога; Европска асоцијација за трауматологију и ургентну хирургију; Америчка академија за ортопедску хирургију; Међународно удружење за продужење и реконструкцију екстремитета.

Добитник је и носилац бројних награда и признања, међу којима се истичу: Велика златна медаља Института за ортопедију и трауматологију из Риге (1988); Прва награда за проналазак у СФРЈ (1989); Златна медаља „Eурека”, Брисел (1990); Златна медаља „Михајло Пупин” (1994); Златна медаља „Никола Тесла” (1996); Златна плакета Клиничког центра Ниш за високо међународно репрезентовање (1998); Награда „11. јануар”, признање Града Ниша (2012); Награда Српског лекарског друштва „Велики печат” (2014); „Златни знак” Универзитета у Нишу (2014); Медаља „Др Владан Ђорђевић”, ВМА, Београд (2015).

На кандидационом Скупу свих чланова Oгранка САНУ у Нишу, одржаном 9. фебруара 2021. године, академик Митковић једногласно је предложен за председника Огранка САНУ у Нишу. Нажалост, Изборни скуп, заказан за 30. март 2021. године, одложен је управо због болести и хоспитализације академика Митковића.

Време и место сахране академика Милорада Митковића биће накнадно објављени.

 


 

НАЈАВЉЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА АПРИЛ

Петак, 09. април 2021. године –
веб-страница Огранка САНУ у Нишу
(http://www.ogranaknis.sanu.ac.rs).
Представљање резултата пројекта О-04-17
Етиопатогенетска истраживања ендемске нефропатије и тумора уротелијума у сливу Јужне Мораве
Координатор пројекта: академик Јован Хаџи-Ђокић
Руководилац пројекта: проф. др Раде Чукурановић

ОТКАЗУЈЕ СЕ
Петак, 16. април 2021. године, 18:00 сати.
Виртуелни симпозијум

Хируршко збрињавање прелома
у време Covid-19 пандемије
Модератор: академик Милорад Митковић
Организатори: Огранак САНУ у Нишу
и Огранак академије медицинских наука СЛД-а

Уторак, 27. април 2021. године –
веб-страница Огранка САНУ у Нишу
(http://www.ogranaknis.sanu.ac.rs).
Представљање резултата пројекта О-22-19
Археологија Ниша, Понишавља и јужне Србије
од праисторије до средњег века
Координатор пројекта: дописни члан САНУ Вујадин Иванишевић
Руководилац пројекта: др Надежда Гавриловић Витас

 

Обавештење о одлагању најављених јавних активности Огранка САНУ у Нишу


СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
ОГРАНАК САНУ У НИШУ

Број акта: 1/21-8
Ниш, 15.01.2021. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДЛАГАЊУ НАЈАВЉЕНИХ ЈАВНИХ АКТИВНОСТИ ОГРАНКА САНУ У НИШУ

У складу са најновијим одлукама Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19, одлукама Извршног одбора САНУ и Извршног одбора Огранка САНУ у Нишу, које се тичу мера у вези са организацијом рада у условима пандемије Covid-19, одлажу се јавне активности Огранка САНУ у Нишу, најављене за 22, 25. и 29. јануар 2021. године – до стицања услова за окупљање више од пет особа у затвореном простору.
Обавештење проследити одговарајућим службама САНУ, Огранка САНУ у Нишу, истаћи на веб-страници и фејсбук-страници Огранка САНУ у Нишу и на огласним таблама Огранка.

Академик Милорад Митковић
Потпредседник Огранка САНУ у Нишу


Одлука о продужењу важења одлуке о организацији рада Огранка САНУ у Нишу у условима пандемије КОВИД 19


СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
ОГРАНАК САНУ У НИШУ

Број акта: 1/21-06
Ниш, 12.01.2021. год.

На основу члана 21 и 22 Правила Огранка Српске академије наука и уметности у Нишу, на седници Извршног одбора Огранка САНУ у Нишу, одржаној 12. јануара 2021. године, у форми електронске седнице, донета је

ОДЛУКА О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА
ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ОГРАНКА САНУ У НИШУ
У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19

Члан 1.

Продужава се важење Одлуке о организацији рада Огранка САНУ у Нишу у условима пандемије Ковид-19 (бр. 1/20-174, од 09.11.2020) до даљег, тј. до рока који буде одређен одлуком Извршног одбора САНУ.

Члан 2.

Одлуку проследити свим члановима и сарадницима Огранка САНУ у Нишу и истаћи на огласним таблама Огранка.

О б р а з л о ж е њ е

С обзиром да 15. јануара 2021. године истиче важење Одлуке о организацији рада Огранка САНУ у Нишу у условима пандемије Ковид-19 (бр. 1/20-174, од 09.11.2020), а још увек нису измењене мере за спречавање и ширење инфекције, било је потребно донети одлуку о продужењу важења те одлуке до даљег, а у складу са одговарајућим одлукама Извршног одбора САНУ и мерама за сузбијање и спречавање инфекције, па је одлучено као у чл. 1.

Академик Милорад Митковић
Потпредседник Огранка САНУ у Нишу

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРЕМИНУО АКАДЕМИК НИНОСЛАВ СТОЈАДИНОВИЋ

У петак, 25. децембра 2020. године, у Клиничком центру у Нишу, од последица инфекције корона-вирусом Ковид-19, у својој 71. години, преминуо је академик Нинослав Стојадиновић, председник Огранка САНУ у Нишу.

Нинослав Стојадиновић рођен је у Нишу 20. септембра 1950. У Нишу је завршио основну и средњу школу.  На Електронском факултету у Нишу, где је дипломирао 1974. и докторирао 1980, радио је од 1976, и у звање редовног професора изабран 1991. год. Шеф Катедре за микроелектронику био је од 1984. до 2005. год. Од 1986. до 1989. год. био је продекан, а од 1989. до 1994. год. декан Електронског факултета.  Заменик управника Центра за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу био од 1991. до 1996. године.

За дописног члана САНУ изабран је 2003, а за редовног члана 2012. године (Одељење техничких наука САНУ). Од 2016. год. председник је новооснованог Огранка САНУ у Нишу. Био је члан Председништва и Извршног одбора САНУ.

Академик Стојадиновић био је члан комисија за избор наставника и одбрану докторских дисертација на више светских универзитета, а 1997. год. био је гостујући професор на Техничком универзитету у Бечу. Нинослав  Стојадиновић био је члан многих међународних научних одбора и експертских комисија и група, главни уредник и члан уређивачких одбора престижних међународних и националних научних часописа, члан научних и програмских одбора на више од 50 међународних конференција, као и на већем броју домаћих научних скупова. Био је председник водећих међународних научних друштава из области микролектронике, Академик Стојадиновић је 1988. год. основао Катедру за микроелектронику и формирао три научно-истраживачке лабораторије. Под његовим руководством одбрањен је већи број дипломских радова, магистарских теза и докторских дисертација. Реализовано је 8 међународних и 16 националних пројеката. Његово вишегодишње ангажовање у организацији међународне конференције о микроелектроници – МИЕЛ допринело је да ова значајна конференција постане један од најзначајнијих научних скупова из те области у Европи и нађе се на листи IEEE конференција. Аутор је или коаутор око сто научних радовa у реномираним међународним часописима са SCI листе, као и близу две стотине  радова у зборницима радова међународних и националних научних скупова. Објавио је и четири поглављa у међународним монографијама. Његови научни радови цитирани су више стотина пута у публикацијама међународног значаја других аутора. На основу његових фундаменталних и примењених истраживања до сада је реализован низ технолошких решења, од којих је 6 примењено у полупроводничкој индустрији код нас и у свету.

Академик Стојадиновић имао је значајне политичке и дипломатске активности. Био је посланик у Народној скупштини Републике Србије (1997–2000), посланик у Скупштини Државне заједнице Србије и Црне Горе, и њен представник у Парламентарној скупштини Савета Европе (2004–2006), потпредседник Народне скупштине Републике Србије (2014–2016). Био је амбасадор Републике Србије у Краљевини Шведској (2005–2011) и Босни и Херцеговини (2011–2013).

Академик Стојадиновић био је добитник више значајних награда и признања.

И након уласка у ковид-болницу, 28. новембра текуће године, све до погоршања стања  9. децембра, непрекидно је и посвећено, електронским путем, радио на пословима председника Огранка САНУ у Нишу.

 

Захваљујемо свима који су пренели ову вест:

РТС
Политика
N1
Nova S
b92
Blic
Danas
Новости
Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС
Град Ниш
Kurir
Južne vesti
BelleAmie
Zona plus
Нова српска политичка мисао
Niške vesti
Jugmedia
Dnevnik Juga
Pirotske vesti
Pirot Info
Medijska kutija
Magazin Sana
Srbija danas
Gradski portal 018
Espreso
Izazov
Budite u toku
Србија јавља

 


Обавештење од продужењу важења одлуке о организацији рада Огранка САНУ у Нишу у условима пандемије КОВИД 19


СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
ОГРАНАК САНУ У НИШУ

Број акта: 1/20-186
Ниш, 15.12.2020. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА
ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ОГРАНКА САНУ У НИШУ
У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ КОВИД 19

У складу са тренутном ситуацијом везаном за пандемију Ковид 19, и одлукама о одговарајућој организацији рада САНУ и Огранка САНУ у Нишу, а на основу обавештења Сектора за правне послове САНУ, продужава се важење Одлуке о организацији рада Огранка САНУ у Нишу у условима пандемије Ковид 19 (бр. 1/20-174, од 09.11.2020) до 15. јануара 2021. године.

Служба Огранка САНУ у Нишу


Одлукa o организацији рада Огранка САНУ у Нишу у условима пандемије КОВИД 19


СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
ОГРАНАК САНУ У НИШУ

Број акта: 1/20-174
Ниш, 09.11.2020. год.

На основу одлука, мера и препорука Владе Републике Србије, одлука Извршног одбора САНУ и кризних штабова за сузбијање пандемије КОВИД 19 условљених погоршањем епидемиолошке ситуације, доносим

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ОГРАНКА САНУ У НИШУ
У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ КОВИД 19

1. Због погоршане епидемиолошке ситуације, почев од 09. новембра 2020. године, одлажу се све планиране јавне активности Огранка САНУ у Нишу: научни скупови, округли столови, јавна предавања, концерти, изложбе, презентације, промоције итд. – уз правовремено обавештавање учесника и публике (путем и-мејла и на вебсајту Огранка).

2. Одлажу се сви састанци чланова, руководства и сарадника Огранка, као и састанци чланова истраживачких тимова. Састанци неопходни за функционисање Огранка могу се организовати у форми електронских седница.

3. Запослени и ангажовани у служби Огранка обављаће редовне послове у просторијама Огранка или у форми рада од куће – према конкретним потребама, а на основу општих и појединачних налога председника Огранка.

4. Улазак у просторије Огранка, како за чланове Огранка, запослене и ангажоване, тако и за сараднике Огранка, сараднике Института за српски језик САНУ и Математичког института САНУ који раде у просторијама Огранка, биће омогућен само посебним одобрењем председника Огранка.

5. За време важења ове одлуке, у Огранку се без прекида наставља са радом на научоистраживачким пројектима, на припремању одложених јавних научних и уметничких активности, као и на припреми публикација из Издавачког плана Огранка

6. Наведене мере ступају на снагу одмах, даном доношења Одлуке, и важиће до 30. новембра 2020. године, уз могућност њиховог продужења, у зависности од развоја ситуације са пандемијом.


Академик Нинослав Стојадиновић
Председник Огранка САНУ у Нишу