Почетна

Почетна


ПЛАН АКТИВНОСТИ ОГРАНКА САНУ У НИШУ
ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2024. ГОДИНЕ

Понедељак, 11. март 2024. године, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу
Јавно предавање
Над преписком Милоша Црњанског
Дописни члан САНУ Миливој Ненин

Петак, 15. март 2024. године, 12 сати
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду
Циклус предавања
Добијање, употреба и еколошки утицај биодизела као транспортног горива
Стање и перспектива технологије биодизела у Републици Србији  (уводне напомене)
Дописни члан САНУ Влада Вељковић, проф. др Ана Марјановић Јеромела, проф. др Наташа Ђуришић-Младеновић, проф. др Милан Томић
Друго предавање
Компаративна анализа и могућности унапређења технологија биодизела
Дописни члан САНУ Влада Вељковић
Координатор циклуса:
дописни члан САНУ Влада Вељковић
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Огранак САНУ у Новом Саду

Среда, 20.  март 2024. године, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу
Јавно предавање
Календарска реформа Милутина Миланковића
(грегоријански вс. модификовани јулијански календар)
Академик Зоран Кнежевић, председник САНУ

Петак, 22. март 2024. године, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу
Јавно предавање
Интервенције у кризи: поступци, препреке, препоруке
Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић
У оквиру пројекта О-32-33 Траума и зацељење: креирање итегративног модела психолошког зацељивања особа са претрпљеном раном траумом, координатор пројекта: академик Александар Костић, руководилац пројекта: проф. др Татјана Стефановић Станојевић

Четвртак, 28. март 2024. године, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу
Представљање пројекта О-36-24
Теорија вишеструког утемељења значења: језик, музика, визуелна когниција
Координатор пројекта: академик Александар Костић
Руководилац пројекта: проф. др Михаило Антовић

Петак, 29. март 2024. године, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу
Јавно предавање
Покрети и когниција
Академик Владимир Костић


 

Српска академија наука и уметности
Број акта: 93/1
Датум: 31.01.2022.

На основу чл. 84 ст. 2 тачка 6 Статута Српске академије наука и уметности, Председништво САНУ је на I (електронској) седници од 27. јануара 2022. године, донело

ОДЛУКУ
о образовању Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу

Образује се Комисија за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу (у даљем тексту Комисија) са задатком да обавља функције Извршног одбора САНУ у Нишу предвиђене Статутом САНУ и Правилима Огранка САНУ у Нишу и руководи радом Огранка.

Комисија се образује у следећем саставу:
1. дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије;
2. академик Јован Хаџи-Ђокић, заменик председника Комисије;
3. академик Владимир Ракочевић, члан;
4. академик Градимир Миловановић, члан;
5. академик Љубомир Димић, члан.

Комплетан текст одлуке можете погледати на следећем линку.


Српска академија наука и уметности
Број акта: 43/5
Датум: 11.3.2022.

ОДЛУКA
о именовању нових чланова Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу

За нове чланове комисије именују се:
– дописни члан САНУ Љубинко Раденковић и
– дописни члан САНУ Марјан Никетић.

Комплетан текст одлуке можете погледати на следећем линку.