Задаци и активности

Задаци и активности

Задаци и активности

Огранак је носилац бројних научних и истраживачких пројеката, из области природноматематичких, биомедицинских, техничких, друштвених и хуманистичких наука, који се остварују у оквиру САНУ или самостално. Његова делатност се одвија, такође, кроз организовање научних скупова, јавних предавања, радионица и округлих столова, промоција, изложби, концерата, кроз издаваштво, енциклопедијски рад, промоцију рада младих научних и уметничких стваралаца, програме континуиране едукације. Ове активности остварују се у сарадњи са научним и образовним установама, и установама из области културе и уметности, Ниша и југоисточне Србије, као и у међународној научној и уметничкој сарадњи, пре свега у троуглу Ниш-Софија-Скопље.

Огранак САНУ у Нишу стара се о развоју и афирмацији свих научних и уметничких области, али посебну пажњу посвећује истраживању демографских кретања у југоисточној Србији, као научној бази конципирања, израде и примене политичких, економских, образовних, културалних програма ревитализације југа Србије; такође, приоритетну област рада Огранка представљају и програми заштите нематеријалнога културног наслеђа југоисточне Србије.

Привремено седиште Огранка САНУ у Нишу је у згради Универзитета у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2. Руководства САНУ и Огранка САНУ у Нишу интензивно раде на обезбеђивању сопственога простора за рад.

© 2024 | Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу |