Browsed by
Категорија: Предавања

Предавање
Visualised and Animated Topics in Mathematics
(Визуализација и анимација у математици)

Предавање
Visualised and Animated Topics in Mathematics
(Визуализација и анимација у математици)

Јавно предавање проф. др Еберхарда Малковског (Универзитет Унион – Никола Тесла) Visualised and Animated Topics in Mathematics (Визуализација и анимација у математици) Петак, 6. март 2020. године, 12:00 сати. Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала.

Предавање
Русија и Балкан –
у прошлости и данас

Предавање
Русија и Балкан –
у прошлости и данас

Јавно предавање дописног члана САНУ Славенка Терзића Русија и Балкан – у прошлости и данас. Петак, 28. фебруар 2020. године, 12:00 сати. Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала.

Предавање
Дубровник у књижевноисторијским проучавањима и у књижевности југоисточне Србије

Предавање
Дубровник у књижевноисторијским проучавањима и у књижевности југоисточне Србије

Јавно предавање академика Злате Бојовић Дубровник у књижевноисторијским проучавањима и у књижевности југоисточне Србије. Понедељак, 24. фебруар 2020. године, 12:00 сати. Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала.

Предавање
Архитектура и традиција

Предавање
Архитектура и традиција

Предавање академика Милана Лојанице Архитектура и традиција Петак, 21. фебруар 2020. године, 12:00 сати. Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала.

Предавање госта Огранка, Владимира Балана,
Applications of Finslerian Data Structures in Physics and Biology

Предавање госта Огранка, Владимира Балана,
Applications of Finslerian Data Structures in Physics and Biology

Гост Огранка САНУ у Нишу, Prof. Dr. Vladimir Balan, Polytechnic University of Bucharest, Faculty of Applied Sciences, Department of Mathematics-Informatics, Romania. Applications of Finslerian Data Structures in Physics and Biology (Примена Финслерових структура података у физици и биологији) Понедељак, 10. фебруар 2020. године, 12:00 сати. Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала, бр. 8 / приземље.