Органи Огранка

Органи Огранка

Органи Огранка

Извршни одбор

Академик Нинослав Стојадиновић, председник
Академик Милорад Митковић, потпредседник
Дописни члан САНУ Владимир Ракочевић, секретар

Председник

Академик Нинослав Стојадиновић

Почасни председник

Академик Никола Хајдин

Секретар

Дописни члан САНУ Владимир Ракочевић

Скуп Огранка САНУ у Нишу

Академик Владимир Костић, председник САНУ
Академик Никола Хајдин
Академик Јован Хаџи-Ђокић
Академик Градимир В. Миловановић
Академик Нинослав Стојадиновић
Академик Милорад Митковић
Дописни члан САНУ Владимир Ракочевић
Дописни члан САНУ Љубинко Раденковић

Комисије Огранка САНУ у Нишу

Комисија за издавачку делатност
Председник:
академик Градимир В. Миловановић
Чланови:
академик Нинослав Стојадиновић
академик Милорад Митковић
дописни члан САНУ Владимир Ракочевић
Секретар: проф. др Драган Жунић

Комисија за галеријску делатност
Председник: академик Јован Хаџи-Ђокић
Чланови:
академик Нинослав Стојадиновић
академик Милорад Митковић
дописни члан САНУ Владимир Ракочевић
Секретар: проф. др Драган Жунић

Комисија за библиотеку, документацију и архиву
Председник:
академик Милорад Митковић
Чланови:
академик Јован Хаџи-Ђокић
академик Градимир В. Миловановић
дописни члан САНУ Владимир Ракочевић
Секретар: Анђелка Милинчић, технички секретар

Комисија за културно-уметничку делатност и научну трибину
Председник:
академик Нинослав Стојадиновић
Чланови:
академик Градимир В. Миловановић
академик Милорад Митковић
дописни члан САНУ Владимир Ракочевић
Секретар: проф. др Драган Жунић

Комисија за материјално-финансијска питања
Председник:
академик Нинослав Стојадиновић
Чланови:
академик Јован Хаџи-Ђокић
академик Милорад Митковић
дописни члан САНУ Владимир Ракочевић

Комисија за интернет презентацију
Председник:
дописни члан САНУ Владимир Ракочевић
Чланови:
академик Градимир В. Миловановић
академик Јован Хаџи-Ђокић
академик Милорад Митковић
Секретар: проф. др Драган Жунић

 

Одбори, уредништва, савети Огранка САНУ у Нишу

Уредништво часописа Анали
Главни и одговорни уредник: академик Нинослав Стојадиновић
Чланови:
академик Градимир В. Миловановић
академик Јован Хаџи-Ђокић

Редакциони одбор часописа Анали
академик Градимир В. Миловановић
академик Милорад Митковић
дописни члан САНУ Владимир Ракочевић

Савет Огранка САНУ у Нишу за музичке и ликовне уметности
академик Нинослав Стојадиновић, председник Огранка САНУ у Нишу,
академик Бранислав Митровић, САНУ,
академик Милица Стевановић, САНУ,
дописни члан САНУ Светислав Божић, САНУ,
проф. др Сузана Костић, Факултет уметности Универзитета у Нишу,
проф. мр Перица Донков, Факултет уметности Универзитета у Нишу.