Изложба
БОРИВОЈЕ СТЕВАНОВИЋ
СЛИКАР И АКАДЕМИК

Изложба
БОРИВОЈЕ СТЕВАНОВИЋ
СЛИКАР И АКАДЕМИК

Организатори: Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу, Народни музеј Ниш.

Свечано отварање: понедељак, 22. јануар 2018, 12:00.
Галерија „Синагога“, Ниш, Давидова 2.

ПРОГРАМ
Уводне и поздравне речи
Академик Нинослав Стојадиновић, председник Огранка САНУ у Нишу
Ненад Спасић в. д. директор Народног музеја Ниш

Беседа о Боривоју Стевановићу

Проф. др Срђан Марковић
Боривоје Стевановић – између пленеризма и импресионизма

© 2024 | Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу |