Представљање монографије Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу
1990–2016.

Представљање монографије Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу
1990–2016.

Представљање монографије
Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу
1990–2016

Издавачи: Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу и Универзитет у Нишу, Ниш 2019.

Петак, 18. септембар 2020. године, 12:00 сати.
Огранак САНУ у Нишу, Свечана сала Универзитета у Нишу.

Огранак САНУ у Нишу и Универзитет у Нишу организовaли су представљање монографије Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу 1990–2016 – свог заједничког издања, које је требало да буде промовисано у оквиру обележавања Дана Универзитета у Нишу, јуна текуће године, али су околности и мере у вези са пандемијом Covid-19 тек сада омогућиле јавну презентацију ове публикације, и то уз поштовaње прописа о спречавању инфекције.
Представљање је, поздрављајући присутне, отворио и водио академик Нинослав Стојадиновић, председник Огранка САНУ у Нишу. Проф. др Драган Антић, ректор Универзитета у Нишу, саоснивача Центра, говорио је о мисији САНУ и Универзитета, о функцији Центра као њиховог заједничког институционалног оквира за промоцију научног и уметничког стваралаштва и одговарајућег образовања, те о монографији као научном документу тих настојања. Потом је проф. др Ненад Филиповић, ректор Универзитета у Крагујевцу, саоснивача истоврсног Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, подсетио присутне на разлоге и мотиве САНУ и универзитета за оснивање ових центара у бурна времена друштвеног колапса и расапа вредносних система – а зарад њихове обнове и уздизања, а потом их укратко упознао са пројектима и радом крагујевачког Центра. Академик Градимир В. Миловановић, пређашњи управник Центра у Нишу, поделио је са присутнима своја сећања на израстање идеје и припремне активности за оснивање заједничких центара САНУ и наших универзитета у Нишу и у Крагујевцу, подсетио на изворну намеру подстицања равномерног развоја Србије али и развијања оних научних области које се у том тренутку нису студирале на Универзитету у Нишу, и говорио о перманентној помоћи Универзитета у Нишу развоју и раду Центра. Академик Нинослав Стојадиновић, такође учесник у оснивачким активностима и први заменик управника Центра, у својој презентацији изложио је податке о структури Центра, првим пројектима, о улози Центра у израстању и формирању кандидата са Универзитета у Нишу за чланство у САНУ, те – у својству председника Огранка САНУ у Нишу – и о „прерастању” Центра у Огранак, са чијим је оснивањем Центар заокружио своју мисију и престао са радом. На крају је проф. др Драган Жунић, дугогодишњи заменик управника Центра, и приређивач монографије, говорио о њеном садржају, о раду Центра под окриљем САНУ и Универзитета у Нишу, а под кровом Универзитета, о сарадњи са управом, службама и другим јединицама Универзитета, и захвалио се свима који су сарађивали са Центром, помагали и промовисали његов рад, свима који су на било који начин учествовали у припреми и издавању монографије, својим сарадницама и сарадницима у њеном приређивању, а осврнуо се и на значај, значење и смисао постојања и рада Центра.
Општа је оцена да је ова монографија, сачињена у добром научном духу – чињенички и прегледно, ваљано сведочанство о раду Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, који је постојаним ширењем и унапређивањем духа науке, културе, уметности, темељног образовања, слободног истраживања, стваралаштва, критике и друштвено одговорног ангажмана, оправдао своје постојање.