Кандидациони скуп свих чланова Огранка САНУ у Нишу

Кандидациони скуп свих чланова Огранка САНУ у Нишу

Четвртак, 17. септембар 2020. године, 12:00 сати.
Огранак САНУ у Нишу, сала за састанке, број 66.

Председник, потпредседник и секретар Огранка САНУ у Нишу изабрани су на седници Скупа свих чланова Огранка САНУ у Нишу, одржаној 4. новембра 2016. године, са мандатом од четири године. Стога је, према Правилима Огранка САНУ у Нишу (чл. 20), било потребно покренути процедуру предлагања кандидата и избора руководилаца Огранка.

Према Правилима Огранка САНУ у Нишу, поступак избора Извршног одбора почиње најмање 30 дана пре одржавања Скупа свих чланова САНУ који улазе у састав Огранка САНУ, одржавањем Кандидационог скупа свих чланова Огранка САНУ.

На Кандидационом скупу свих чланова Огранка САНУ у Нишу, одржаном 17. септембра 2020. године, којем је присуствовало шест од укупно седам чланова Скупа, након утврђивања кворума, спроведене процедуре предлагања, тајног гласања и избора, у којем су сви предложени кандидати једногласно изабрани, са по шест гласова ЗА, утврђена је следећа листа кандидата:

  • кандидат за председника Огранка САНУ у Нишу – академик Нинослав Стојадиновић;
  • кандидат за потпредседника Огранка САНУ у Нишу – академик Милорад Митковић;
  • кандидат за секретара Огранка САНУ у Нишу – дописни члан САНУ Владимир Ракочевић.

Поступак избора обавиће се на Скупу свих чланова Огранка САНУ у Нишу, најраније 30 дана од одржавања Кандидационог скупа и утврђивања листе кандидата. Након спроведеног поступка избора, избор председника Огранка САНУ у Нишу потврђује Скупштина САНУ.

© 2024 | Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу |