Научни скуп посвећен обележавању 125 година од рођења научника и политичара Драгољуба Јовановића

Научни скуп посвећен обележавању 125 година од рођења научника и политичара Драгољуба Јовановића

Научни скуп посвећен обележавању 125 година од рођења научника и политичара Драгољуба Јовановића.

Организатори:
Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, Град Пирот, Правни факултет Универзитета у Нишу, Уговорна окружна привредна комора Пирот.

Петак, 11. септембар 2020. године, 12:00 сати.
Пирот, Свечана сала Скупштине Града.

Организатори обележавања 125 година од рођења Драгољуба Јовановића, Огранак САНУ у Нишу, Град Пирот (са својим институцијама културе), Правни факултет Универзитета у Нишу и Окружна уговорна привредна комора Пирот, сматрали су да свечана академија, као свечарска и похвална манифестација, није комплетни догађај без одговарајућег научнога скупа о делу Драгољуба Јовановића, где се могу чињенички и критички осветлити све стране његовог мишљења, политичких уверења, политичког и укупног деловања и његових морално-политичких завета и тактика.

У складу са мисијом Огранка САНУ у Нишу, која подразумева, између осталог, и афирмацију значајних личности из југоисточне Србије и њиховог дела, као и подстицање научног рада у овом делу наше земље, организатори су на научни скуп позвали истакнуте историчаре, дописног члана САНУ Миру Радојевић и проф. др Момчила Павловића, као и  професоре Универзитета у Нишу и Универзитета у Косовској Митровици, те  пиротске посленике у пољу науке – да узму учешће у истраживању појединих аспеката Јовановићевог дела и делања и о томе известе на научном скупу. Тако су најпре изложена два уводна предавања: дописни члан САНУ Мира Радојевић говорила је на тему Драгољуб Јовановић – „нови човекна политичкој сцени југословенске краљевине, а проф. др Момчило Павловић на тему Од сарадника до страдалника: Драгољуб Јовановић и револуционарна власт 1944–1947. година. Након паузе, саопштено је још шест радова: Давор Лазаревић, Драгољуб Јовановић – политики сусрети са родним крајем, проф. др Александар Ђорђевић, Пирот у политичком раду Драгољуба Јовановића, проф. емеритус Љубиша Митровић, Научна релевантност и друштвена актуелност трансдисциплинарног дела Драгољуба Јовановића, проф. др Небојша Ранђеловић, Драгољуб Јовановић – жртва заблуде Народног фронта, проф. др Ирена Љубомировић и др Драгомир Бонџић, Драгољуб Јовановић и Никола Вулић: два српска интелектуалца с почетка 20. века, проф. др Петар Анђелковић, Драгољуб Јовановић: „уста за многе душе“ – која ћуте.

У дискусији вођеној између излагања појединих саопштења, као и на крају скупа, посебно су, уз полемичке тонове, подвучена питања научне непристрасности, коришћења релевантних извора, као и проблеми анализе, тумачења и критичког вредновања научног рада и политичког деловања Драгољуба Јовановића, из чега је развијена и расправа о одређењу и друштвеној улози интелектуалаца, њиховој друштвеној одговорности, дужности и ризицима политичког ангажмана.

Организатори сматрају да је на овај начин остварена основна намера скупа – да се на коректном научно-стручном нивоу, у излагањима, дискусији и у радовима који ће бити објављени у зборнику, не само одужи дуг једној значајној личности, већ да се поради и на учвршћивању темеља будућег односа према нашим првацима – достојанственог и прикладног сећања и критичког вредновања и превредновања.