Browsed by
Категорија: Пројекти

Представљање студија о призренско-тимочким говорима у издању Српског дијалектолошког зборника и Института за српски језик САНУ

Представљање студија о призренско-тимочким говорима у издању Српског дијалектолошког зборника и Института за српски језик САНУ

Представљање студија о призренско-тимочким говорима у издању Српског дијалектолошког зборника и Института за српски језик САНУ Понедељак 24. јун 2019. године, 12:00 сати. Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала.

Представљање пројекта
Интегрални приступ управљању атмосферским водама на урбаним сливовима на подручју југоисточне Србије

Представљање пројекта
Интегрални приступ управљању атмосферским водама на урбаним сливовима на подручју југоисточне Србије

Представљање пројекта Интегрални приступ управљању атмосферским водама на урбаним сливовима на подручју југоисточне Србије. Понедељак, 21. јун 2019. године, у 12:00 сати. Универзитет у Нишу, Мултимедијална сала. Координатор пројекта академик Федор Месингер, руководилац пројекта проф. др Славиша Трајковић.

Представљање пројекта
Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије

Представљање пројекта
Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије

Представљање плана и програма пројекта Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије. Понедељак, 17. јун 2019. године, у 12:00 сати. Универзитет у Нишу, Мултимедијална сала. Координатор пројекта академик Нада Милошевић-Ђорђевић, руководилац пројекта проф. др Данијела Поповић Николић.

Представљање плана и програма пројекта Е-02-19

Представљање плана и програма пројекта Е-02-19

Представљање плана и програма пројекта Анализа кадровских потреба индустријских предузећа у Граду Нишу: развој конкурентних образовних профила (E-02-19) наручиоцу и корисницима резултата. Понедељак, 13. мај 2019. године, у 12:00 сати. Универзитет у Нишу, Мултимедијална сала.

© 2024 | Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу |