Представљање пројекта О-36-24 Теорија вишеструког утемељења значења: језик, музика, визуелна когниција

Представљање пројекта О-36-24 Теорија вишеструког утемељења значења: језик, музика, визуелна когниција

Представљање пројекта О-36-24
Теорија вишеструког утемељења значења: језик, музика, визуелна когниција

Координатор пројекта: академик Александар Костић
Руководилац пројекта: проф. др Михаило Антовић

Четвртак, 28. март 2024, 12 сати
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу

У четвртак, 28. марта 2024. године, у Мултимедијалној сали Универзитета у Нишу, а у организацији Огранка САНУ у Нишу и Центра за когнитивне науке Универзитета у Нишу, представљен је нови пројект Огранка под називом Теорија вишеструког утемељења значења: језик, музика, визуелна когниција (О-36-24, координатор: академик Александар Костић, руководилац: проф. др Михаило Антовић).

Након поздравне речи проф. др Драгана Жунића, координатора активности у Огранку САНУ у Нишу, уследила је презентација проф. др Михаила Антовића. Као руководилац пројекта, а уједно и управник Центра за когнитивне науке Универзитета у Нишу, проф. Антовић најпре је понудио ретроспективу петнаест година рада Форума, а затим и Центра за когнитивне науке, са посебним освртом на кључну улогу коју су Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, а затим и Огранак САНУ у Нишу одиграли најпре у оснивању, а онда и активностима Центра за когнитивне науке. Проф. Антовић је у том делу излагања поменуо многобројне домаће и стране предаваче који су у последњој деценији говорили у Центру за когнитивне науке, неколико значајних научних скупова организованих у овој организационој јединици Универзитета у Нишу, те учешће Центра у међународном пројекту академске размене ЦЕЕПУС. На крају овог дела представљања, поменуте су и значајније публикације чланова и сарадника Центра за когнитивне науке.

У другом делу презентације, проф. Антовић говорио је о свом доприносу когнитивној семантици – теорији вишеструког утемељења значења, коју развија у последњих неколико година. Кључни период у изградњи прве итерације теорије био је боравак проф. Антовића на Хумболтовом универзитету у Берлину у својству стипендисте Фондације Александар фон Хумболт (2020–2022). Главни резултат овог академског боравка била је монографија Вишеструко утемељење: једна теорија музичкога значења (Routledge, 2022). Циљ садашњег пројекта јесте даља разрада овог приступа семантици у области когнитивне музикологије, те његово проширење на даље когнитивне модалитете: језичку и визуелну когницију.

Проф. Антовић поменуо је активности на пројекту које су у току: два предата коауторска рада са мср Ањом Тошић, из области синергије музичког и језичког значења (један за зборник код куће John Benjamins), те коауторски рад у припреми са мср Оливером Марковић, о употребљивости теорије вишеструког утемељења у испитивању феномена пародије. Заказана су и три предавања проф. Антовића у оквиру пројекта: по позиву, на Музиколошком институту САНУ у Београду (априла), те пленарна предавања на конференцијама Варијетети репрезентација, на Универзитету у Софији (септембра), и Значење музике, на Универзитету у Гдањску (октобра). Центар за когнитивне науке биће и коорганизатор међународне конференције о схематским основама значења на Филозофском факултету у Нишу децембра (уз подршку Фонда за науку Републике Србије). Коначно, проф. Антовић је истакао да истраживачи на пројекту могу да рачунају на три апарата за праћење покрета очију (eye tracker), као и да је поднета апликација Хумболтовој фондацији за мобилни електроенцефалограм.

На крају су прилику да се укратко представе добили и млади сарадници на пројекту: асистент Никола Стојановић, доктор медицине (Медицински факултет Универзитета у Нишу) и мср Младен Поповић (Филозофски факултет Универзитета у Нишу), који планирају испитивања кретања очију код оболелих од деменције; мср Ања Тошић (Филозофски факултет Универзитета у Нишу), мср Ања Петровић (Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу) и мср Милош Милисављевић (Филозофски факултет Универзитета у Нишу), чија интересовања обухватају везе између лингвистичке семантике и когнитивне музикологије, поетике, те истраживања стрипа. Шести члан пројектног тима, мср Оливера Марковић (Филозофски факултет Универзитета у Нишу), била је оправдано одсутна, но њена истраживања применљивости теорије вишеструког утемељења у области когнитивне наратологије понудиће још један значајан допринос овом пројекту.