Јавно предавање: дописни члан САНУ Марјан Никетић, Критички осврт на концепте инфраспецијске класификације васкуларних биљака и осталих организама

Јавно предавање: дописни члан САНУ Марјан Никетић, Критички осврт на концепте инфраспецијске класификације васкуларних биљака и осталих организама

Јавно предавање
Дописни члан САНУ Марјан Никетић
Критички осврт на концепте инфраспецијске класификације васкуларних биљака и осталих организама

Уторак, 11. април 2023, 12 сати
Огранак САНУ у Нишу,
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, број 8,
Универзитетски трг 2

Поздрављајући присутне у име чланова и сарадника Oгранка САНУ у Нишу, и преносећи изразе захвалности због тога што се, праћењем јавних активности Огранка, подржава његов рад на ширењу мисије САНУ, дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу, подвукао је да се добра пракса представљања чланова САНУ широј јавности у форми јавних предавања наставља управо јавним предавањем дописног члана САНУ Марјана Никетића под насловом Критички осврт на концепте инфраспецијске класификације васкуларних биљака и осталих организама.

Потом је представио предавача, др Марјана Никетића, музејског саветника Биолошког одељења Природњачког музеја у Београду, рођеног у Нишу 1961. године, укратко наводећи податке о његовом образовању, напредовању у каријери, усавршавању у бројним теренским истраживањима Балканског полуострва и околних земаља, и у хербарским збиркама музеја и института различитих европских земаља, о његовим научним радовима, чланству у научним друштвима и одборима, едиторском раду, предавањима по позиву и учешћу у организацији научних скупова и изложби, о раду на популаризацији науке и, коначно, о његовој фото-излагачкој активности. Дописни члан САНУ Марјан Никетић бави се таксономијом васкуларних биљака, флористиком, хорологијом, хемотаксономијом и биоинформатиком.

Изражавајући задовољство због позива да у Огранку одржи јавно предавање, др Никетић је најавио да ће говорити о основним принципима инфраспецијске класификације биљака, али да ће направити и везу са осталим живим организмима (гљивама, животињама, алгама). Пошто је одредио појмове таксономије и номенклатуре, те појмове врсте, подврсте и варијетета, нагласио је да инфраспецијска класификација има дугу историју у систематици и да је настала упоредо са Линеовим системом биноминалне и триноминалне номенклатуре. За различите групе живих организама дефинисани су различити инфраспецијски нивои као и критеријуми за вредновање њиховог статуса. Констатовао је да су у Међународном номенклатурном кодексу биљака, алги и гљива исти нивои класификације неадекватно дефинисани за различите полифилетске групе организама. Будући да код васкуларних биљака таксони настају различитим еволуционим механизмима и имају различит начин репродукције, за њихово рангирање се примењују различити критеријуми. За правилно вредновање врста и инфраспецијских таксона, каже предавач, поред индикативних кариолошких, генетичких и фитохемијских својстава, неопходно је установити и њихову морфолошку особеност. Код животиња су одавно установљени критеријуми за квантификовање и вредновање подврста на основу правила бимодалне дистрибуције, које допушта до 25% преклапања главних дијагностичких карактера. Поред тога, код неких биљних врста уочен је асиметрични мод морфолошке и генетичке варијације припадајућих подврста који се не уклапа у устаљене еволутивне обрасце. Ова одступања су нарочито изражена код централне у односу на периферне подврсте код парапатријског типа дистрибуције. Имајући у виду наведене специфичности и недоречену дефинисаност инфраспецијских таксона, за њихово издвајање је, закључује др Никетић, неопходан критички, селективан и интегративни приступ.

На крају предавања, илустрованог снимцима и графиконима, као посебан прилог, дата је богата ауторска фото презентација балканских биљних врста и подврста – заправо аутентична фотодокументација настала током истраживања др Никетића и сарадника.

У дискусији су разматрана питања о односу промена у геному и морфологији биљака, о генетичким аспектима таксономије, размењена су нека истраживачка искуства у погледу распореда појединих биљних врста на Балкану, а исказано је и велико задовољство због изношења нових сазнања из области инфраспецијске таксономије и изузетно вредне визуалне презентације, те је др Никетићу, дописном члану САНУ, упућен и позив да одржи једно предавање на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу.