Промоција монографије Уље кукуруза као сировина за производњу биодизела

Промоција монографије Уље кукуруза као сировина за производњу биодизела

Промоција монографије
Уље кукуруза као сировина за производњу биодизела

Аутори: Влада Б. Вељковић, Милан О. Биберџић, Ивана Б. Банковић–Илић, Оливера С. Стаменковић

Издавачи: Технолошки факултет Универзитета у Нишу, Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, 2022.

Четвртак, 20. април 2023, 12 сати.
Свечана сала Технолошког факултета у Лесковцу.

У четвртак, 20. априла 2023. године, на Технолошком факултету у Лесковцу, представљена је монографија Уље кукуруза као сировина за производњу биодизела ауторског тима: Влада Б. Вељковић, Милан О. Биберџић, Ивана Б. Банковић–Илић, Оливера С. Стаменковић (Лесковац: Универзитет у Нишу – Технолошки факултет у Лесковцу; Ниш: Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, 2022).

Отварајући промоцију, проф. др Драгиша Савић, декан Технолошког факултета, поздравио је присутне и учеснике, подсетио на веома плодну сарадњу Огранка и Факултета, која се одвија управо преко серије научних монографија о теми биодизела.

Дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу, први аутор монографије, координатор  одговарајућег пројекта Огранка О-14-18 Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина (руководилац пројекта: проф. др Оливера Стаменковић), преносећи поздравне речи чланова и сарадника Огранка САНУ у Нишу, и подсећајући на мисију Огранка у погледу ширења духа САНУ, посебно је истакао конкретне резултате плодне сарадње Огранка и Факултета, започете 2018. године – од јавних предавања наставника Факултета у Огранку, заснивања два научноистраживачка пројекта у чијој реализацији учествују наставници и сарадници Факултета и истраживачи два научна института из Новог Сада, нагласио је, затим, да је пројект о производњи биодизела омогућио да се значајна новчана средства из Фонда САНУ за науку утроше за набавку рачунара, лабораторијске опреме, хемикалија, издавање књига, службена путовања и учествовање на научним скуповима у земљи и иностранству (око 1.400.000 динара). Међу највредније резултате пројекта о биодизелу спадају управо четири књиге, од којих су прве три већ категорисане од стране одговарајућег Матичног научног одбора ресорног Министарства као истакнуте монографије националног значаја, док ће четврта, сва је прилика, ускоро бити представљена у Огранку. Најзад, у истакнуте резултате сарадње Огранка и Факултета, пре проф. Вељковићу, свакако спада и заједничка организација традиционалног бијеналног научног скупа о новим технологијама и одрживом економском развоју, који је ове године, управо на предлог дописног члана САНУ Вељковића, од стране Одељења техничких наука САНУ, Извршног одбора и Председништва САНУ прихваћен као одељенски научни скуп, што подразумева и додељивање финансијске помоћи за организацију до 250.000 динара. Дописни члан САНУ Вељковић се на крају захвалио рецензентима књиге која се представља: дописном члану САНУ Владимиру Срдићу, са Технолошког факултета Универзитета у Новом Саду, проф. др Драгани Латковић, са Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду, и проф. др Наташи Ђуришић Младеновић, са Технолошког факултета Универзитета у Новом Саду, посебно издвајајући допринос колегинице Ђуришић-Младеновић, која је, као еминентни стручњак у области биогорива, рецензирала све четири књиге о биодизелу.

Проф. др Наташа Ђуришић Младеновић, рецензент, констатовала је да је проблем производње биодизела једна од доминантних тема расправа о алтернативним горивима, истакла нова сазнања, свеобухватне анализе, завидну литературу и, уопште, научне доприносе ове монографије, који би свакако могли имати и привредне ефекте, да би нагласила и потребу даљег истраживања и усавршавања искоришћености уља кукуруза. На крају, подвукла је да је са задовољством читала ову књигу, која ће, како сматра, бити од користи не само научним истраживачима и експертима у привреди, већ и докторандима и студентима.

Проф. др Ивана Банковић-Илић, један од аутора, захвалила се у име свих аутора рецензентима монографије, али није пропустила да подвуче кључну улогу професора Владе Вељковића у иницирању, конципирању, писању, редиговању и уређивању не само ове монографије, већ у координирању рада целог тима на проблемима истраживања могућности производње биодизела. Она је присутнима детаљно представила садржај монографије, која покрива сва битна стручна и научна питања прераде кукуруза, добијања уља и, потом, биодизела, оптимизације и унапређивања производње биодизела,  све до еколошких, социо-економских и политичких аспеката производње и употребе биогорива од кукурузног уља.

Проф. др Милан Биберџић представио је главне моменте поглавља о значају, пореклу, класификацији и морфолошким својствима кукуруза, као једне од најпродуктивнијих пољопривредних култура (после шећерне репе), о структури зрна и органогенези кукуруза, агроеколошким условима за производњу кукуруза, технологији гајења, берби, складиштењу и употреби кукуруза. Ни он није пропустио да истакне заслуге и доприносе професора Вељковића, који је све време иницијатор, координатор, организатор и spiritus movens читавог подухвата.

На крају промоције, дописни члан САНУ Влада Вељковић захвалио се свим учесницима скупа, и, заједно са сарадницима, поделио заинтересованима по примерак монографије.