Browsed by
Категорија: Састанци

Састанак тима пројекта О-14-18 Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина

Састанак тима пројекта О-14-18 Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина

Представљање резултата пројекта О-14-18 Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина. Координатор пројекта: дописни члан САНУ Влада Вељковић. Руководилац пројекта: проф. др Оливера Стаменковић. Уторак 28. децембар 2021. године, 10:00 сати. Кабинет продекана за науку Технолошког факултета у Лесковцу. У раду састанка тима пројекта О-14-18 Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина, који је одржан у уторак, 28. децембра 2021. године, на Технолошком факултету у Лесковцу, учествовали су: дописни члан САНУ Влада…

Прочитајте више Прочитајте више

Састанак тима пројекта О-20-18 Теренска истраживања усменог стваралаштва југоисточне Србије

Састанак тима пројекта О-20-18 Теренска истраживања усменог стваралаштва југоисточне Србије

Састанак тима пројекта О-20-18 Теренска истраживања усменог стваралаштва југоисточне Србије. Координатор пројекта: дописни члан САНУ Љубинко Раденковић. Руководилац пројекта: проф. др Данијела Поповић Николић. Петак, 17. децембар 2021. године, 13.00 часова. Огранак САНУ у Нишу, сала за састанке, број 66/III. Састанак тима пројекта Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије (О-20-18), одржан је у петак, 17. 12.  2020. године. Поштујући одговарајуће препоруке надлежних институција поводом епидемиолошке ситуације изазване пандемијом, овом састанку присуствовали су новоизабрани координатор пројекта дописни члан САНУ Љубинко Раденковић, руководилац…

Прочитајте више Прочитајте више

Састанак тима пројекта О-25-20 Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу

Састанак тима пројекта О-25-20 Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу

Састанак тима пројекта О-25-20 Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу. Координатор пројекта: дописни члан САНУ Љубинко Раденковић. Руководилац пројекта: проф. др Марина Јањић. Петак, 17. децембар 2021. године, 11.00 часова. Огранак САНУ у Нишу, сала за састанке, број 66/III. Трећи састанак тима пројекта Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу (О-25-20) одржан је у петак, 17. децембра 2021, како би се размотрили остварени резултати, методолошке специфичности и проблеми теренских истраживања у посебним условима пандемије C-19, и разменила истраживачка…

Прочитајте више Прочитајте више

Кандидациони скуп свих чланова Огранка САНУ у Нишу (евидентирање кандидата за руководеће функције у Огранку)

Кандидациони скуп свих чланова Огранка САНУ у Нишу (евидентирање кандидата за руководеће функције у Огранку)

Кандидациони скуп свих чланова Огранка САНУ у Нишу (евидентирање кандидата за руководеће функције у Огранку) Уторак, 09. фебруар 2021. године, 12:00 сати. Огранак САНУ у Нишу, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала. бр. 8/приземље. Након прихватања Извештаја о раду Огранка САНУ у Нишу у 2020. години, Плана и програма рада Огранка САНУ у Нишу за 2021. годину и Предлога издавачког плана Огранка САНУ у Нишу за 2021. годину, чланови Скупа започели су нови поступак избора руководства Огранка САНУ у Нишу, то…

Прочитајте више Прочитајте више

Предкандидациони скуп свих чланова Огранка САНУ у Нишу (евидентирање кандидата за чланове САНУ)

Предкандидациони скуп свих чланова Огранка САНУ у Нишу (евидентирање кандидата за чланове САНУ)

Предкандидациони скуп свих чланова Огранка САНУ у Нишу (евидентирање кандидата за чланове САНУ) Уторак, 09. фебруар 2021. године, 11:00 сати. Огранак САНУ у Нишу, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала. бр. 8/приземље. На Предкандидационом скупу свих чланова Огранка САНУ у Нишу, одржаном 8. фебруара 2021. године, започела је процедура непосредног предлагања и евиденирања кандидата Огранка за редовне и дописне чланове САНУ. Након дискусије о свим битним елементима предлагања кандидата (критеријуми, процедура, календар рокова, структура реферата, упоредно праћење и вредновање резултата научног…

Прочитајте више Прочитајте више