Састанак тима пројекта О-10-17 Музичко наслеђе југоисточне србије, савремено стваралаштво и образовање укуса

Састанак тима пројекта О-10-17 Музичко наслеђе југоисточне србије, савремено стваралаштво и образовање укуса

Састанак тима пројекта О-10-17
Музичко наслеђе југоисточне србије, савремено стваралаштво и образовање укуса

Координатор пројекта: дописни члан САНУ Јелена Јовановић
Руководилац пројекта: проф. др Данијела Здравић Михаиловић

Уторак, 20. септембар 2022. године, 11.00 часова
Огранак САНУ у Нишу, сала за састанке, број 66/III.

Састанак тима пројекта Музичко наслеђе југоисточне Србије, савремено стваралаштво и образовање укуса (О-10-17) одржан је у уторак, 20. септембра 2022. године. Поред координатора, дописног члана САНУ Јелене Јовановић, састанку су присуствовали и проф. др Данијела Здравић Михаиловић, руководилац пројекта, проф. мр Драган Томић, проф. др Данијела Стојановић и доц. др Марко Миленковић, сарадници на пројекту. У раду је учествовао и др Драган Жунић, координатор активности у Огранку, и доскорашњи руководилац пројекта.

Након краћег осврта на резултате досадашњег рада, отворена је дискусија о предстојећим активностима. Руководилац пројекта, проф. др Данијела Здравић Михаиловић, изнела је предлог да се настави са теренским истраживањима, као и са дигитализацијом прикупљеног материјала, а у дискусији су разматрани и могући начини обезбеђивања потребних материјалних средстава, као и могућности организовања нових етно-културолошких радионица, јер досадашње искуство (неколико успешно реализованих радионица у Алексинцу) недвосмислено сведочи о константном интересовању љубитеља музике за извођење и промовисање традиционалне песме. Уз сагласност са датим предлозима, координатор пројекта, дописни члан САНУ Јелена Јовановић, подвукла је значај континуираног рада са полазницима радионица и указала на могућност сарадње са колегама етномузиколозима у различитим градовима југоисточне Србије. Разговарало се и о прикључивању млађих колегиница и колега пројектном тиму, чиме би се истраживачки корпус додатно оснажио.

Поједини чланови пројектног тима обновили су и подржали иницијативу за проучавање стваралаштва како старијих тако и савремених композитора југоисточне Србије, што би могло да допринесе њиховој бољој афирмацији у националним и међународним оквирима, а стварање базе података свакако би представљало и допунску грађу за рад академијског Одбора за заштиту музичке баштине, чији је председник дописни члан САНУ Јелена Јовановић.