Представљање резултата пројекта О-10-17 Музичко наслеђе југоисточне србије, савремено стваралаштво и образовање укуса

Представљање резултата пројекта О-10-17 Музичко наслеђе југоисточне србије, савремено стваралаштво и образовање укуса

Представљање резултата пројекта О-10-17
Музичко наслеђе југоисточне србије, савремено стваралаштво и образовање укуса

Координатор пројекта: дописни члан САНУ Јелена Јовановић
Руководилац пројекта: проф. др Данијела Здравић Михаиловић

Уторак, 20. септембар 2022. године, 12.00 часова
Огранак САНУ у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу бр. 8

У уторак, 20. септембра 2022. године, у организацији Огранка САНУ у Нишу, представљени су резултати истраживања на пројекту Музичко наслеђе југоисточне Србије, савремено стваралаштво и образовање укуса (О-10-17), чији је координатор дописни члан САНУ Јелена Јовановић, а руководилац проф. др Данијела Здравић Михаиловић.

Присутне је на почетку, у име дописног члана САНУ Владе Вељковића, председника Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу, и у име чланова и сарадника Огранка, поздравио проф. др Драган Жунић, координатор активности у Огранку, и, после уводних напомена, најавио проф. др Данијелу Здравић Михаиловић, руководиоца пројекта.

Уз поздравне речи, проф. др Данијела Здравић Михаиловић најпре је изнела неколико чињеница о историјату пројекта, а затим и о најзначајнијим остварењима, са посебним освртом на период од 2019. године до данас. Она је истакла да је у временском интервалу од неколико година видљив раст ангажовања не само заинтересованих сарадника, већ и обима остварених резултата, а посебно у истраживањима области музичког наслеђа и образовања укуса.

Указујући на досадашње резултате ‒ реализована теренска истраживања, већи број објављених радова у научним часописима и зборницима, неколико монографија и аудио издања ‒ проф. др Данијела Здравић Михаиловић подвукла је значај промовисања традиционалне и уметничке музике, посебно у условима срозавања музичког укуса и општег пада музичких и културних вредности. Нарочиту пажњу посветила је прегледу етно-културолошких радионица за традиционално певање (реализованих у сарадњи са Центром за културу и уметност Алексинац), као виталном сегменту пројекта. Уз образложење потребе за поменутим радионицама, она је презентовала и две песме, снимљене у самом процесу рада (Ај, у чије се здравље вино пије и Билбил пиле, не пој рано).

На крају излагања, проф. др Данијела Здравић Михаиловић указала је на потребу интензивнијег истраживања савременог музичког стваралаштва југоисточне Србије, будући да је ова важна област у односу на остале две ‒ музичко наслеђе и образовање укуса ‒  остала делимично по страни.

Уз захвалност колегиници Здравић Михаиловић на пригодној презентацији резултата истраживања, координатор активности у Огранку САНУ у Нишу, проф. др Драган Жунић, дао је реч координатору пројекта, дописном члану САНУ Јелени Јовановић. Она је, након краћег обраћања, присутне поздравила свечаном песмом Многаја љета, забележеном на терену код Срба у околини Темишвара (Румунија).