Састанак тима пројекта О-24-19 Извори за проучавање српског језика на тлу југоисточне Србије у XVIII и XIX веку

Састанак тима пројекта О-24-19 Извори за проучавање српског језика на тлу југоисточне Србије у XVIII и XIX веку

Састанак тима пројекта О-24-19
Извори за проучавање српског језика на тлу југоисточне Србије у XVIII и XIX веку.

Координатор пројекта: академик Јасмина Грковић-Мејџор.
Руководилац пројекта: проф. Ирена Цветковић Теофиловић.

Уторак, 12. септембар 2023. године, 12:00 сати.
Огранак САНУ у Нишу, сала за састанке, број 66.

У уторак, 12. септембра 2023. године, у Огранку САНУ у Нишу одржан је састанак тима пројекта О-24-19 Извори за проучавање српског језика на тлу југоисточне Србије у XVIII и XIX веку (координатор пројекта: академик Јасмина Грковић-Мејџор; руководилац пројекта: проф. др Ирена Цветковић Теофиловић).

Састанку су присуствовали и учествовали у раду: проф. др Ирена Цветковић Теофиловић, руководилац пројекта, као и сарадници: проф. др Надежда Јовић, доц. др Јелена Стошић, др Александра Антић, Никола Миљковић, Марија Ивановић и Миона Татаревић.

У складу са предложеним дневним редом, најпре је анализиран и ревидиран План рада на пројекту за 2023. годину. Потом су разматране активности које ће бити реализоване у периоду од септембра до децембра 2023. године, при чему је истакнуто да треба радити на прикупљању нове грађе, али и довршењу започетих задатака.

Након поделе задужења и краће дискусије, договорен је и заједнички рад на припреми оних активности које ће, стицајем околности, бити остварене током 2024. године.