Састанак чланова Извршног одбора САНУ и Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу

Састанак чланова Извршног одбора САНУ и Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу

Понедељак, 26. септембар, 11 часова
Огранак САНУ у Нишу, Сала за седнице, бр. 66/III.

У понедељак, 26. септембра 2022. године, у Огранку САНУ у Нишу одржан је други састанак чланова Извршног одбора САНУ и Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу. Састанку су присуствовали и у раду учествовали чланови Извршног одбора САНУ: академик Владимир С. Костић, председник САНУ, академик Љубомир Максимовић, потпредседник САНУ, академик Зоран В. Поповић, потпредседник САНУ, академик Зоран Кнежевић, генерални секретар САНУ и председник Издавачког одбора САНУ, др Бојан Бугарчић, управник послова САНУ; затим, чланови Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу: дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије, академик Градимир В. Миловановић, дописни члан САНУ Љубинко Раденковић. Састанку је присуствовао и проф. др Драган Жунић, координатор активности у Огранку. Председавао је дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу.

Састанак је био посвећен питањима организације и услова рада Огранка, његове друштвене улоге, положаја и регионалног деловања, опоравка и развоја, у оквирима рада и мисије САНУ и укупне друштвене ситуације у Србији, затим, питањима значаја огранака САНУ за одређене друштвене средине и регије као и за саму САНУ, питањима оснивања нових огранака, као и неопходности кадровске обнове САНУ, те сложеним проблемима избора нових чланова САНУ и свих предстојећих активности у вези са изборима.

И овај састанак био је још једна потврда не само програмски обелодањеног већ и делотворног ангажовања и напора руководства САНУ на јачању и развоју како Академије у целости, тако и њених организационих јединица, и у томе посебно Огранка САНУ у Нишу.