Радионица
Програм Transkribus

Радионица
Програм Transkribus

Радионица
ПрограмTranskribus

Среда, 28. септембар 2022. године. 10:00 сати.
Огранак САНУ у Нишу
Сала за састанке 66/III.

Предавач и водитељ: проф. др Владимир Поломац.

Организатор: Огранак САНУ у Нишу.

У оквиру рада на пројекту Извори за проучавање српског језика на тлу југоисточне Србије у XVIII и XIX веку (О-24-19; координатор: академик Јасмина Грковић-Мејџор, руководилац: проф. др Ирена Цветковић Теофиловић), у среду, 28. септембра 2022. године, у Огранку САНУ у Нишу одржана је радионица о софтверској платформи Transkribus (https://readcoop.eu/transkribus/). Ова софтверска платформа недавно је развијена на Универзитету у Инсбруку (Аустрија) и представља алат за ручно и аутоматско рашчитавање и претраживање старих рукописа и штампаних књига, независно од времена њиховог настанка, језика или писма. Радионицу је одржао др Владимир Поломац, ванредни професор Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу, који у последње време интензивно ради на истраживању примене постојећих и развијању нових модела за аутоматско рашчитавање српских средњовековних рукописа, писаних различитим типовима ћирилице.
После уводних речи проф. др Ирене Цветковић Теофиловић, присутне је поздравио и проф. др В. Поломац, при чему је укратко упознао учеснике радионице са предстојећим начином рада. У првом делу радионице проф. др В. Поломац говорио је о почецима рада на поменутој софтверској платформи у свету, истичући да је нашла примену, пре свега, у раду архива. У даљем току, учесници радионице могли су да се упознају са основним принципима функционисања платформе, радећи на текстовима по сопственом избору. На крају радионице, проф. др В. Поломац указао је на могућности заједничког пројекта и стварања модела за аутоматско рашчитавање српскословенских текстова.
Софтверска платформа Transkribus омогућава да се у релативно кратком временском року може доћи до великих количина података (фотографија и одговарајућих транскрипата), што би могло значајно убрзати рад на текућим пројектима из српске историјске лингвистике и лексикографије, па тиме и на пројекту Извори за проучавање српског језика на тлу југоисточне Србије у XVIII и XIX веку.