Научни скуп
БАЛКАН АРТ ФОРУМ 2022 – уметност и култура данас: интеракција

Научни скуп
БАЛКАН АРТ ФОРУМ 2022 – уметност и култура данас: интеракција

Десети национални научни скуп са међународним учешћем
БАЛКАН АРТ ФОРУМ 2022 (БАРТФ 2022) – уметност и култура данас: интеракција.

Организатори:
Факултет уметности Универзитета у Нишу, Огранак САНУ у Нишу.

7–8. октобар 2022. године.
Свечано отварање: петак, 7. октобaр 2022. године. 12:00 сати.

У петак, 7. октобра, и у суботу, 8. октобра, у организацији Факултета уметности Универзитета у Нишу и Огранка САНУ у Нишу, одржан је Десети национални научни скуп са међународним учешћем Балкан Арт Форум 2022 (БАРТФ 2022) – уметност и култура данас: интеракција. На свечаном отварању, учеснике су поздравили: проф. др Весна Лопичић, проректор Универзитета у Нишу, дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу, проф. др ум. Милена Ињац, декан Факултета уметности Универзитета у Нишу. У својој поздравној речи, дописни члан САНУ Влада Вељковић посебно је истакао чињеницу вишегодишње плодне сарадње Огранка САНУ у Нишу и Факултета уметности у Нишу, са више десетина заједничких активности, и то у различитим формама рада, као што су: научноистраживачки пројект, организација научних скупова, округлих столова, радионица, концерата, изложби, промоција и свечаних академија, најзад, издавачка делатност.
Према замисли организатора, овогодишњи Балкан Арт Форум усредсређује се на широки феномен интеракције – од његове антрополошке, друштвено-историјске, преко медијско-технолошке, комуникацијске и културалне димензије, све до проблема интерактивне уметности и интеракције у уметности, а посебно у њеној рецепцији.
У уводним излагањима тематизовани су проблеми интерактивности у изложбеним поставкама (др Барбара Вујановић; др Марта Вукотић Лазар), а у саопштењима осталих учесника, који долазе са универзитета из више земаља, обрађивани су различити аспекти интерактивности у феномену уметности уопште, у сусрету различитих уметничких врста и форми, и у појединим уметностима – у књижевности, визуалним уметностима, музици, у појединим уметничким делима и њиховој рецепцији, као и у настави уметничких предмета.
И овогодишњи научни скуп Балкан Арт Форум имао је, као посебан сегмент, представљање стваралачког опуса одабраних аутора; овог пута, представљен је композиторски рад Давида Мастикосе и графичко-дизајнерски рад Владимира Ранковића.
Околности пандемије ковид-19 утицале су делимично и ове године на организацију Балкан Арт Форума, утолико што је један број саопштења представљен у онлајн формату.