Предавање
Да ли фотонапонска енергетика долази пре него што смо очекивали?

Предавање
Да ли фотонапонска енергетика долази пре него што смо очекивали?

Предавање академика Зорана Ђурића
Да ли фотонапонска енергетика долази пре него што смо очекивали?

Петак, 31. мај 2019. године, 12:00 сати.
Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала.

Захваливши академику Нинославу Стојадиновићу на позиву и пријему, као и на најави овог предавања из веома актуалне проблематике енергетике, академик Зоран Ђурић је дао кратку предисторију рада на соларним ћелијама, да би у првом делу предавања приказао тренутно стање у свету и Србији у области фотонапонске енергетике. Посебно је нагласио разлоге због којих постаје неопходно да се озбиљно и свеобухватно приступи овој проблематици: еколошки проблеми које изазива примена фосилних горива за добијање електричне енергије (загађење и глобални пораст температуре) и исцрпљивање резерви фосилних горива. Осим тога, како је подвукао, цена енергије добијене из соларних фотонапонских електрана је сада на нивоу (или чак испод) цене енергије добијене из фосилних горива.

У другом делу су приказана нека од наших, домаћих, досадашњих искустава и резултата у области физике и технологије соларних ћелија. Показано је да је кроз развој силицијумских фотодетектора практично освојен комплетан технолошки поступак за добијање класичних силицијумских соларних ћелија. Академик Ђурић је навео да се сарадници Института техничких наука САНУ баве проблемима фотолуминисценције (up и down конверзијом), чије је решавање од значаја у поступку добијање соларних ћелија високе ефикасности. У Институту су такође започети радови на добијању перовскитних материјала за израду соларних ћелија, што је један од главних истраживачких праваца у свету у области фотонапонске енергетике.

Трећи део презентације садржао је елементе теорије перовскитних соларних ћелија, као и реч о савременим научним методама повећања ефикасности соларних ћелија (light management, смањење утицаја површинске и запреминске рекомбинације и др.).

У дискусији су разматрана питања о процени снаге инсталираних соларних електрана у Србији, о стању и перспективама истраживања као и могућностима производње соларних ћелија у домаћој индустрији; но, нису заобиђене ни теме о разарању електронске индустрије у Србији, о интересним групама у области енергетике и њиховом давању првенства другим изворима енергије у односу на фотонапонску, да би, на крају, био упућен и својеврсни апел научној заједници да изврши притисак на доносиоце одлука о стратешким плановима у области развоја енергетике.