Browsed by
Категорија: Пројектни тимови

Састанак тима пројекта О-06-17 Епигенетски механизми утицаја исхране и контаминената хране на протеомику и метаболомику хроничних обољења

Састанак тима пројекта О-06-17 Епигенетски механизми утицаја исхране и контаминената хране на протеомику и метаболомику хроничних обољења

Састанак тима пројекта О-06-17 Епигенетски механизми утицаја исхране и контаминената хране на протеомику и метаболомику хроничних обољења Координатор пројекта: академик Миодраг Чолић. Руководилац пројекта: прпроф. др Гордана Коцић. 7. фебруар 2020. године, 11:00 сати. Просторије Огранка САНУ у Нишу, соба број 67/III.

Састанак тима пројекта О-12-17 Економска активност и перформансе привреде Града Ниша и Региона јужне и источне Србије: анализа кадровских потенцијала и тржишта рада као детерминанти привреде

Састанак тима пројекта О-12-17 Економска активност и перформансе привреде Града Ниша и Региона јужне и источне Србије: анализа кадровских потенцијала и тржишта рада као детерминанти привреде

Састанак тима пројекта О-12-17 Економска активност и перформансе привреде Града Ниша и Региона јужне и источне Србије: анализа кадровских потенцијала и тржишта рада као детерминанти привреде. Координатор пројекта: дописни члан САНУ Павле Петровић. Руководилац пројекта: проф. др Јелена Станковић. Петак, 24. јануар 2020. године, 11:00 сати. Просторије Огранка САНУ у Нишу, кабинет број 67.

Састанак дописног члана САНУ Вујадина Иванишевића, координатора, са сарадницима на пројекту О-22-19

Састанак дописног члана САНУ Вујадина Иванишевића, координатора, са сарадницима на пројекту О-22-19

Састанак дописног члана САНУ Вујадина Иванишевића, координатора, са сарадницима на пројекту О-22-19 Археологија Ниша, Понишавља и јужне Србије од праисторије до средњег века. Петак, 17. јануар 2020. године, 11:00 сати. Просторије Огранка САНУ у Нишу, сала за седнице, број 66.

Састанак академика Јасмине Грковић-Мејџор, координатора, са сарадницима на пројекту (О-24-19)

Састанак академика Јасмине Грковић-Мејџор, координатора, са сарадницима на пројекту (О-24-19)

Састанак академика Јасмине Грковић-Мејџор, координатора, са сарадницима на пројекту (О-24-19) Извори за проучавање српског језика на тлу југоисточне Србије у XVIII и XIX веку. Петак, 11. октобар 2019. године, 11:00 сати. Просторије Огранка САНУ у Нишу, сала за седнице, број 66.