Browsed by
Категорија: Пројектни тимови

Састанак академика Јасмине Грковић-Мејџор, координатора, са сарадницима на пројекту (О-24-19)

Састанак академика Јасмине Грковић-Мејџор, координатора, са сарадницима на пројекту (О-24-19)

Састанак академика Јасмине Грковић-Мејџор, координатора, са сарадницима на пројекту (О-24-19) Извори за проучавање српског језика на тлу југоисточне Србије у XVIII и XIX веку. Петак, 11. октобар 2019. године, 11:00 сати. Просторије Огранка САНУ у Нишу, сала за седнице, број 66.

Састанак дописног члана САНУ Јелене Јовановић, координатора, са сарадницима на пројекту О-10-17

Састанак дописног члана САНУ Јелене Јовановић, координатора, са сарадницима на пројекту О-10-17

Састанак дописног члана САНУ Јелене Јовановић, координатора, са сарадницима на пројекту О-10-17 Музичко наслеђе југоисточне Србије, савремено стваралаштво и образовање укуса. Петак, 8. март 2019. године, 11:00 сати. Просторије Огранка САНУ у Нишу, сала за седнице, број 66.

Састанак дописног члана САНУ Павла Петровића, координатора, са сарадницима на пројекту О-12-17

Састанак дописног члана САНУ Павла Петровића, координатора, са сарадницима на пројекту О-12-17

Састанак дописног члана САНУ Павла Петровића, координатора, са сарадницима на пројекту О-12-17 Економска активност и перформансе привреде Града Ниша и Региона јужне и источне Србије: анализа кадровских потенцијала и тржишта рада као детерминанти привреде. Петак, 8. фебруар 2019. године, 11:00 сати. Просторије Огранка САНУ у Нишу, сала за седнице, број 66.

Састанак тима са пројекта
Огранка САНУ у Нишу
ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА УСМЕНЕ ТРАДИЦИЈЕ ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

Састанак тима са пројекта
Огранка САНУ у Нишу
ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА УСМЕНЕ ТРАДИЦИЈЕ ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

Састанак академика Наде Милошевић-Ђорђевић, координатора пројекта, са доц. др Данијелом Поповић Николић, руководиоцем пројекта и сарадницима на пројекту Огранка САНУ у Нишу ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА УСМЕНЕ ТРАДИЦИЈЕ ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ. Понедељак, 24. септембар 2018. године, 11:00 сати. Просторије Огранка САНУ у Нишу.