Састанак тима пројекта О-06-17 Епигенетски механизми утицаја исхране и контаминената хране на протеомику и метаболомику хроничних обољења

Састанак тима пројекта О-06-17 Епигенетски механизми утицаја исхране и контаминената хране на протеомику и метаболомику хроничних обољења

Састанак тима пројекта О-06-17 Епигенетски механизми утицаја исхране и контаминената хране на протеомику и метаболомику хроничних обољења

Координатор пројекта: академик Миодраг Чолић.
Руководилац пројекта: прпроф. др Гордана Коцић.

7. фебруар 2020. године, 11:00 сати.
Просторије Огранка САНУ у Нишу, соба број 67/III.

Огранак САНУ у Нишу уобичајио је да периодично организује састанке координатора и руководилаца пројеката са члановима истраживачких тимова, ради разматрања тока реализације појекта, прелиминарних резултата, организационих околности, проблема итд., ради унапређивања рада на пројекту.

У том смислу, у петак, 7. фебруара, организован је састанак координатора, академика Миодрага Чолића, руководиоца, проф. др Гордане Коцић, и сарадника на пројекту Епигенетски механизми утицаја исхране и контаминената хране на протеомику и метаболомику хроничних обољења (О-06-17). Састанак је водио академик Нинослав Стојадиновић, председник Огранка, а, осим разговора о самом пројекту, било је речи и о могућностима даљих научних истраживања у измењеним организационим и финансијским околностима, и о припремама за предстојећи циклус научних истраживања подржаних од стране Фонда за науку Републике Србије.