Састанак тима пројекта О-12-17 Економска активност и перформансе привреде Града Ниша и Региона јужне и источне Србије: анализа кадровских потенцијала и тржишта рада као детерминанти привреде

Састанак тима пројекта О-12-17 Економска активност и перформансе привреде Града Ниша и Региона јужне и источне Србије: анализа кадровских потенцијала и тржишта рада као детерминанти привреде

Састанак тима пројекта О-12-17 Економска активност и перформансе привреде Града Ниша и Региона јужне и источне Србије: анализа кадровских потенцијала и тржишта рада као детерминанти привреде.

Координатор пројекта: дописни члан САНУ Павле Петровић.
Руководилац пројекта: проф. др Јелена Станковић.

Петак, 24. јануар 2020. године, 11:00 сати.
Просторије Огранка САНУ у Нишу, кабинет број 67.

У оквиру активности на пројекту Економска активност и перформансе привреде Града Ниша и Региона Јужне и Источне Србије: анализа кадровских потенцијала и тржишта рада као детерминанти привреде, у петак 24. јануара 2020. године, са почетком у 11:00 сати, у просторијама Огранка САНУ у Нишу одржан је састанак координатора пројекта, дописног члана САНУ Павла Петровића, руководиоца пројекта, проф. др Јелене Станковић, и чланова пројектног тима. На састанку је разговарано о досадашњим резултатима пројекта, анализирани су радови у поступку објављивања и дате смернице за њихово унапређење. Отворена су и нова научна питања, која се односе на компаративну анализу резултата пројекта коришћењем података о анкетној и регистрованој незапослености на нивоу округа у Републици Србији. Такође, дате су смернице за даља истраживања у смислу анализе миграција и њиховог утицаја на тржиште рада.