Састанак тима пројекта О-25-20 Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу

Састанак тима пројекта О-25-20 Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу

Састанак тима пројекта О-25-20
Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу
.

Координатор пројекта: дописни члан САНУ Љубинко Раденковић.
Руководилац пројекта: проф. др Марина Јањић.

Понедељак, 29. јун 2020. године, 11:00 сати.
Огранак САНУ у Нишу, сала за седнице, број 66/III.

Састанак тима пројекта Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу (О-25-20 ) отворио је академик Нинослав Стојадиновић, председник Огранка, поздравио присутне и захвалио им се на спремности да – у отежаним условима владавине пандемије Covid-19 – обаве одређене пројекте задатке, поготову оне који се тичу теренског истраживања, и дао реч дописном члану САНУ Љубинку Раденковићу, координатору пројекта, који је изразио захвалност академику Стојадиновићу на настојањима да организује рад Огранка и учини га видљивим и препознатљивим у научној и широј јавности, а посебно на пруженој прилици за реализацију истраживања говорног језика  Ниша. Потом је проф. др Марина Јањић, руководилац пројекта, представивши чланове младог али веома компетентног истраживачког тима, говорила о циљевима овог мултидисциплинарног пројекта у средини типичне диглосије, тј. о намери да се евидентира,  аналитички обради и интерпретира пресек стања живе језичке праксе, писане и усмене комуникације у области различитих језичких функционалних жанрова и стилова у Нишу, са нагласком на проблему сусрета дијалекта и стандардног језика и карактеристичног механизма „померања” урбаног говора према језичком стандарду, како у живом говору, тако у језику електронских медија, те језику мрежних комуникација.

У дискусији су, уз нове предлоге о могућим пољима и нивоима истраживања, посебно разматрана значајна методолошка питања, да би, на крају, на предлог координатора пројекта, био одређен двомесечни рок за обављање првих задатака у фази  прикупљања грађе, о чему ће извештаји бити поднети током септембра текуће године.