Скуп свих чланова Огранка САНУ у Нишу

Скуп свих чланова Огранка САНУ у Нишу

Уторак, 30. јун 2020. године, 11:00 сати.
Огранак САНУ у Нишу, Универзитетски трг 2, сала број 38/II.

Седници Скупа свих чланова Огранка САНУ у Нишу присуствовали су академик Владимир Костић, председник САНУ, академик Љубомир Максимовић, потпредседник САНУ, академик Стеван Пилиповић, председник Огранка САНУ у Новом Саду, и још седморица редовних и дописних чланова САНУ.

Након поздравних речи академика Нинослава Стојадиновића, председника Огранка САНУ у Нишу, и усвајања записника са претходне седнице Скупа, академик Владимир Костић, председник САНУ, у свом исцрпном обраћању присутнима, оценивши да је оснивање Огранка САНУ у Нишу један од успешнијих потеза садашњег руководства САНУ, изразио је задовољство поводом виталности и успешног функционисања Огранка, високо оценио значај његовог рада за град Ниш, регион и Универзитет у Нишу, и, између осталог, говорио још и о организационим и финансијским димензијама редукованог рада САНУ у условима пандемије Covid-19, о неопходности рационализовања организације рада и даље реализације програма, о очекивањима, процедурама, унутрашњем дисциплинарном, регионалном и родном балансу те о друштвеном одјеку предстојећих избора редовних и дописних чланова САНУ (2021), о очувању интегритета и кредибилитета САНУ и њеном праву да самостално одлучује о избору чланова, о питањима статуса и деловања САНУ у 21. веку и о променама парадигме деловања академија у свету, о укупном друштвеном утицају САНУ у сложеним политичким околностима, о започетом стратешком и дугорочном бављењу „српским питањем” и тако даље.

Академик Нинослав Стојадиновић такође се осврнуо на отежане околности у којима ради САНУ и захвалио на подршци коју Академија пружа Огранку, а потом поднео извештај о раду Огранка у протеклој години и у првој половини текуће године, и известио о изнуђеним изменама плана и програма рада Огранка у условима пандемије, а чланови Скупа једногласно су усвојили извештаје о раду, као и измењени План и програм рада и измењени Издавачки план Огранка за 2020. годину. На крају, подсетивши присутне да садашњем руководству Огранка истиче мандат 4. новембра 2020, академик Стојадиновић најавио је да ће правовремено бити покренута процедура за избор руководства Огранка, према Статуту САНУ и Правилима Огранка САНУ у Нишу.

У дискусији су и други чланови Скупа, говорећи о деловању и значају Академије, високо оценили досадашњи рад Огранка САНУ у Нишу.

На почетку Скупа, минутом ћутања одата је пошта недавно преминулом академику Марку Анђелковићу, генералном секретару САНУ.