Потписивање Протокола о сарадњи САНУ и Града Пирота

Потписивање Протокола о сарадњи САНУ и Града Пирота

Потписивање Протокола о сарадњи САНУ и Града Пирота

Среда, 17. јун 2020. године, 12:00 сати.
Пирот, Медија центар.

У склопу свог програма ширења духа науке и уметности, као и мисије САНУ, са циљем представљања највиших достигнућа науке и уметности и у југоисточној Србији, али и са циљем промовисања резултата рада научних и уметничких стваралаца из јужне и источне Србије у великим центрима наше земље, Балкана и, по могућству, у још широј регији, Огранак САНУ у Нишу институционализује своју сарадњу са градовима југоисточне Србије и њиховим установама културе у форми потписивања протокола о сарадњи.

У том оквиру, у среду, 17. јуна 2020. године, у Медија центру у Пироту, потписан је Протокол о сарадњи САНУ и Града Пирота. Српску академију наука и уметности представљали су академик Нинослав Стојадиновић, председник Огранка САНУ у Нишу, и академик Милорад Митковић, потпредседник Огранка, а Град Пирот представљао је градоначелник мр Владан Васић, са сарадницима. Након уводне речи господина Васића о значају сарадње Града Пирота са Српском академијом наука и уметности, и излагања академика Стојадиновића о досадашењим заједничким активностима Огранка САНУ у Нишу и Града Пирота (међународни и национални научни скупови, свечане академије, изложбе, публикације), као и о плановима за даљу сарадњу, протокол су, у присуству представника бројних медија, потписали академик Стојадиновић и господин Васић. Оцењено је да потписивање Протокола, с једне стране, јесте потврда ваљаности и узорности досадашњег заједничког рада, али, с друге стране, и симболички гест успостављања инстинтуционалног оквира будуће трајне и плодне сарадње – на добробит читаве наше земље, а посебно Града Пирота и југоисточне Србије.