Научни скуп
Шести конгрес Српске трауматолошке асоцијације са међународним учешћем – СТА 2020

Научни скуп
Шести конгрес Српске трауматолошке асоцијације са међународним учешћем – СТА 2020

Научни скуп
Шести конгрес Српске трауматолошке асоцијације са међународним учешћем –
СТА 2020
.

Организатори:
Српска трауматолошка асоцијација (СТА),
Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу,
Огранак Академије медицинских наука Српског лекарског друштва у Нишу.

Председник Конгреса:
академик Милорад Митковић.

4–7. март 2020. године.
Врњачка Бања, „Zepter хотел”.

У организацији Огранка САНУ у Нишу, Српске трауматолошке асоцијације, Академије медицинских наука Српског лекарског друштза, у Конгресном центру „Zepter хотела” у Врњачкој Бањи, од 4. до 7. марта 2020. године одржан је Шести конгрес Српске трауматолошке асоцијације (СТА 2020). Председник Конгреса био је академик Милорад Митковић.

Главне теме Конгреса биле су компликације хируршких интервенција у ортопедској хирургији. Предавања је држало десет познатих експерата из водећих светских центара,  као и наши водећи ортопедски хирурзи и научни радници. Било је 270 учесника. Рад се одвијао у две сале. Овај конгрес оцењен је као један од најуспешнијих научних скупова у области ортопедске хирургије.