Предавање
Visualised and Animated Topics in Mathematics
(Визуализација и анимација у математици)

Предавање
Visualised and Animated Topics in Mathematics
(Визуализација и анимација у математици)

Јавно предавање
проф. др Еберхарда Малковског
(Универзитет Унион – Никола Тесла)
Visualised and Animated Topics in Mathematics
(Визуализација и анимација у математици)

Петак, 6. март 2020. године, 12:00 сати.
Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала.

Дописни члан САНУ Владимир Ракочевић представио је присутнима проф. др Еберхарда Малковског (Eberhard Malkowsky) основним подацима из његове биографије,  посебно о математичким областима којима се бави, објављеним радовима, менторствима на Универзитету у Нишу, након чега је професор Малковски, захваливши се организатору и присутнима на српском језику, на енглеском језику изложио своје предавање на тему визуализације и анимације у математици.

Најпре је истакао да је визуално представљање математичких објеката и анимирање њених принципа од изузетне важности у модерној науци и образовању, јер се на тај начин пружа подршка разумевању математичких појмова. Софтверски пакет који је предавач са својим сарадницима развио обезбеђује алатке за креирање графика из различитих области математике. После презентовања основних принципа свог софтвера, професор Малковски је кроз велики број примера илустровао примену визуализације и анимације у појашњавању концепата стереографске пројекције, диференцијабилности, неких тема из диференцијалне геометрије, као што су вектори триедра криве, оскулаторни кругови и сфере, асимптотске и геодезијске линије, које је графички представио на сфери и псеудо-сфери. Затим је дао класификацију сферних и псеудо-сферних површи, приказао како сфере изгледају у различитим метрикама, објаснио минималне површи и, на крају, демонстрирао разлику између визуалног приказа две различите параметарске репрезентације Енеперове површи.

Слушаоци су, препознавајући облике које су видели у презентацији, препознали и значај примене визуализације у областима којима се баве, па је у дискусији након предавања било речи о применама у геометрији, физици, биологији, механици, архитектури, али и у реалном животу, као и о могућностима проширења и уопштења познатих форми елементима као што су линије пресека и самопресека. Проф. др Љубица Велимировић је предочила слушаоцима да је професор Малковски пионир у области визуализације математике и истакла значај његовог рада, као и потенцијале рачунарске графике у развоју ове области, а професор Малковски се на крају још једном захвалио присутнима.