Састанак тима пројекта О-19-18 Књижевна прошлост и садашњост на простору југоисточне Србије

Састанак тима пројекта О-19-18 Књижевна прошлост и садашњост на простору југоисточне Србије

Састанак тима пројекта О-19-18 Књижевна прошлост и садашњост на простору југоисточне Србије.

Координатор пројекта: академик Злата Бојовић.
Руководилац пројекта: проф. др Горан Максимовић.

Понедељак, 24. фебруар 2020. године, 11:00 сати.
Универзитет у Нишу, сала за седнице, број 66/III.

Други састанак академика Злате Бојовић, координатора пројекта Књижевна прошлост и садашњост на простору југоисточне Србије (О-19-18), са проф. др Гораном Максимовићем, руководиоцем пројекта, и сарадницима, након поздравне речи академика Нинослава Стојадиновића, председника Огранка, протекао је у извештавању о циљевима, и задацима у реализацацији пројекта. Најпре је проф. Максимовић, руководилац пројекта, укратко изложио предисторију овог пројекта, која сеже до самог оснивања Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу (1990), о његовом периодичном обнављању, те о суштинском наставку унутар Огранка САНУ у Нишу под садашњим насловом и са садашњим тимом. Проф. Максимовић је говорио и о паралелном раду својих сарадника на комплементарним пројектима Филозофског факултета у Нишу, а потом и о непосредним плановима у научно заснованој и организованој реафирмацији маргинализованих књижевника југоисточне Србије. Чланови истраживачког тима појединачно су представљали подручја својих интересовања и рада, и одговарали на питања академика  Злате Бојовић, која није крила задовољство због сажетих а садржајних извештаја о раду на пројекту који је оценила као веома значајан.