VI Међународна научна конференција Регионални развој и прекогранична сарадња

VI Међународна научна конференција Регионални развој и прекогранична сарадња

VI Међународна научна конференција
Регионални развој и прекогранична сарадња.

Петак, 18. новембар 2022. године, 10.00 сати.
Пирот, просторије Уговорне окружне привредне коморе Пирот.

Организатори: Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, Град Пирот, Уговорна окружна привредна комора Пирот, Факултет за менаџмент Зајечар,
Универзитет Метрополитан.

У петак, 18. новембра 2022. године, у Пироту је одржана VI Међународна научна конференција Регионални развој и прекогранична сарадња. Организатори Конференције су: Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, Град Пирот, Уговорна окружна привредна комора Пирот, Факултет за менаџмент Зајечар, Универзитет Метрополитан.

На отварању Конференције, присутнима се обратио др Драган Костић, председник Уговорне окружне привредне коморе Пирот, који је, као домаћин скупа, учесницима и гостима пожелео добродошлицу, најавио почетак рада Конференције, изразио задовољство организатора због чињенице да Конференција већ постаје традиционална, као и уверење да ће радови са овог научног скупа бити од користи у привредним подухватима и пословању, и позвао дописног члана САНУ Владу Вељковића, председника Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу и председника Програмско-научног одбора Конференције, да узме реч.

Отварајући Конференцију, у својој поздравној речи, уз захвалност на успешној сарадњи и организацији Конференције, на одзиву, присуству и научном труду учесника, те захвалност представницима штампаних и електронских медија на квалификованом и одговорном праћењу рада Конференције и извештавању, дописни члан САНУ Влада Вељковић говорио је најпре о мисији САНУ и њеног Огранка у Нишу у промовисању највиших научних и уметничких, традиционалних и идентитетских вредности, али и научних истраживања од значаја за друштвени, економски и културни развој земље. Затим се осврнуо на институционалне, нормативне и финансијске  оквире прекограничне сарадње у актима и пракси Савета Европе, Европске уније, Министарства за европске интеграције Владе Републике Србије, подвукавши и чињеницу да је прекогранична сарадња и „природни”, и историјски, и политички, и привредни услов опстанка, регионалног развоја и напретка, који је правовремено препознат у Граду Пироту и Пиротском управном округу, где су у том погледу остварени запажени резултати. Најзад, нагласио је да је ширење и развијање програма прекограничне сарадње један од циљева и задатака, те својеврсно оправдање ове научне конференције, као научно заснованог испитивања прекограничне сарадње и могућности регионалног привредног развоја, а посебно у сложеним околностима глобалне здравствене, геополитичке, привредне и еколошке кризе. На крају, дописни члан САНУ Влада Вељковић, као председник Програмско-научног одбора Конференције, указао је и на обавезу унапређивања теоријско-методолошких стандарда и подизања критеријума вредновања научно-истраживачког рада, па и припремања научних конференција и селекције пријављених саопштења.

У име Града Пирота учеснике Конференције поздравила је др Милена Димитријевић, председница Скупштине Града Пирота, која је, између осталог, најавила да ће 24. новембра у Софији бити потписан Меморандум о разумевању и прекограничној сарадњи између српских и бугарских општина и ентитета у пограничном региону Нишава. Учесницима се обратио и доц. др Георги Николов, шеф Катедре за регионални развој  Универзитета за националну и светску привреду у Софији, редовни учесник свих досадашњих конференција, који је као најзначајнији резултат шестогодишње сарадње истакао напредак у мрежи српско-бугарског пословног партнерства, у којем тренутно има више од 20 прекограничних пројеката из области транспорта и дигитализације у пограничним регионима.

Након отварања и поздравних речи, Конференција је започела са радом излагањем пријављених саопштења и пратећим презентацијама. Учесници из Србије, Бугарске, Грчке, Босне и Херцеговине, Русије изложили су своја саопштења из истраживања средишњих политичких, образовних, привредних и економско-политичких, еколошких, финансијских, правних, саобраћајно-транспортних, информатичко-логистичких, телекомуникацијских, иновацијских итд. проблема прекограничне сарадње као неопходног услова друштвеног развоја.

На посебном састанку, представници организатора постигли су пуну сагласност како у погледу опште оцене шестогодишњег рада Конференције, тако и у погледу констатације да су сазрели услови за предузимање корака ради унапређивања Конференције и стицања одговарајуће научне категоризације.