Јавно предавање: дописни члан САНУ Миодраг Михаљевић, Неки отворени проблеми и напреци у информационој безбедности и блокчејн технологији

Јавно предавање: дописни члан САНУ Миодраг Михаљевић, Неки отворени проблеми и напреци у информационој безбедности и блокчејн технологији

Јавно предавање
Дописни члан САНУ Миодраг Михаљевић
Неки отворени проблеми и напреци у информационој безбедности и блокчејн технологији

Четвртак, 24. новембар 2022. године, 12.00 сати
Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, број 8, Универзитетски трг 2

У четвртак, 24. новембра 2022. године, у Огранку САНУ у Нишу, настављена је недавно обновљена активност представљања чланова САНУ у Огранку САНУ у Нишу, јавним предавањем дописног члана САНУ Миодрага Михаљевића на тему Неки отворени проблеми и напреци у информационој безбедности и блокчејн технологији.

Захваљујући се публици на интересовању и присуству, које је истовремено и подршка раду Огранка, дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу, представио је предавача, дописног члана САНУ Миодрага Михаљевића, износећи главне чињенице из његове научне биографије, и истичући да је гост Огранка један од најутицајнијих светских научника у области криптологије, безбедности информација и блокчејн технологије.

Дописни члан САНУ Миодраг Михаљевић, који се захвалио и организаторима и присутнима, започео је своје предавање констатацијом да су информационо-комуникационе технологије (ИКТ) и дигитални (сајбер) простор нераскидиво повезани са нашим физичким тродимензионалним простором, да се  стално проширују и пружају нам нове погодности у животу и раду.

Блокчејн технологија и информациона безбедност су, рекао је предавач, веома битне компоненте и за ИКТ и у дигиталном простору, као подршка изузетно великом броју активности. Механизми информационе безбедности треба да омогуће да добробити које нам пружа дигитални простор не постану отворена врата за злонамерне активности са потенцијално катастрофалним последицама. Стога је информациона безбедност прва линија заштите наше приватности у сајбер простору.

Блокчејн технологију је прославила њена прва широко распрострањена примена, криптовалута биткоин, али је ова технологија, истиче Михаљевић, неупоредиво већег значаја од њене прве општепознате примене. Она је отворила могућности нових парадигми у дигиталном простору, укључујући дистрибуирану верификацију без овлашћеног верификатора и такозване паметне уговоре, који отварају нове могућности у дигиталној економији.

У предавању је надаље истакнуто да се сајбер простор свакодневно увећава и преплиће са нашим реалним тродимензионалним простором, стварајући оно што се данас назива метаверзумом, те да се у овом контексту изузетно увећавају и значај и садржаји информационе безбедности и блокчејн технологије.

Циљ овог јавног предавања је – према речима М. Михаљевића – да се експертској али и примерено широј јавности укаже на илустративне напретке у техникама за информациону безбедност и блокчејн технологију. С том намером, у излагању је истакнуто да је један од кључних изазова у техникама истовремено обезбеђивање високе сигурности и малог додатног надоптерећења. Као илустрација напредака у домену информационе безбедности указано је на један приступ ојачавању криптографске сигурности алгоритама шифровања ниске имплементационе сложености применом резултата теорије информација и кодова. А напреци у техникама за блокчејн технологију илустровани су приказом једног консензус протокола са суштински редукованом енергетском потрошњом и једног приступа за алијансно рударење резистентног на одређене злоупотребе.

У живој дискусији након предавања, праћеног инструктивном презентацијом, расправљано је о односу метаверзума и реалног света и о растућем утицају сајбер простора на физички и друштвени свет и живот, о научним предвиђањима у овој области, о садашњим енергетским ограничењима ових технологија и могућностима рационализације, о „рударењу” података у блокчејн систему, одрживости биткоина, о алгоритмима шифровања, тајности података и заштити тајности, о техничким аспектима криптологије,  међународним регулативама заштите, и другим важним питањима из ове значајне и истовремено веома деликатне научне области.