Трећи Скуп свих чланова Огранка САНУ у Нишу

Трећи Скуп свих чланова Огранка САНУ у Нишу

Среда, 22. октобар 2020. године, 12:00 сати.
Огранак САНУ у Нишу, сала за састанке, број 66/III.

На Скупу свих чланова Огранка САНУ у Нишу, одржаном 22. октобра 2020. године, изабрано је руководство Огранка САНУ у Нишу.

У складу са Правилима Огранка САНУ у Нишу, тајним гласањем, чланови Скупа једногласно су изабрали све предложене кандидате за одговарајуће функције:

  • за председника Огранка САНУ у Нишу изабран је академик Нинослав Стојадиновић;
  • за потпредседника Огранка изабран је академик Милорад Митковић, а
  • за секретара Огранка дописни члан САНУ Владимир Ракочевић.

Председник, потпредседник и секретар Огранка бирају се на четири године, а избор председника Огранка потврђује Скупштина САНУ.

© 2024 | Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу |