Састанак тима пројекта О-25-20 Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу

Састанак тима пројекта О-25-20 Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу

Састанак тима пројекта О-25-20
Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу.

Координатор пројекта: дописни члан САНУ Љубинко Раденковић.
Руководилац пројекта: проф. др Марина Јањић.

Петак, 17. децембар 2021. године, 11.00 часова.
Огранак САНУ у Нишу, сала за састанке, број 66/III.

Трећи састанак тима пројекта Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу (О-25-20) одржан је у петак, 17. децембра 2021, како би се размотрили остварени резултати, методолошке специфичности и проблеми теренских истраживања у посебним условима пандемије C-19, и разменила истраживачка искуства.

Састанак је отворио дописни члан САНУ Љубинко Раденковић, координатор пројекта, поздравивши чланове пројектног тима. Он је сагледао кратку ретроспективу пројектних етапа у претходном периоду и  резултата остварених током 2021. године. У фокусу пажње био је  научни скуп који је у оквиру рада на пројекту одржан 18.11.2021. године под називом: ЈАВНИ ГОВОР НИША У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19. На самом почетку састанка координатор пројекта проф. Раденковић позитивно је оценио организацију и реализацију научног скупа. Даље конструктивне тачке разговора тицале су се питања публиковања зборника са одржаног скупа, при чему је координатор пројекта Раденковић, дописни члан САНУ, предложио да публикација треба да има статус и форму тематског зборника. Указао је на најважније појединости које се тичу техничког обликовања поглавља и реферата унутар зборника као и на пропозиције које се морају испоштовати када је реч о Академијиним издањима. Овом приликом предложено је да зборник буде штампан у коиздаваштву између Огранка САНУ у Нишу и Института за српски језик САНУ. Главни и одговорни уредник овог зборника, како правила налажу, биће координатор пројекта „Говорни и стандардни језик у јавној комуникацији у Нишу“, Љубинко Раденковић,  дописни члан САНУ, а оперативни уредници проф. др Марина Јањић, руководилац пројекта, и проф. др Софија Милорадовић, директор Института за српски језик САНУ. У наставку  је било речи и о рецензентима, као и другим важним детаљима и пословима који предстоје овом важном пројектном циљу.

Након тога присутнима се обратила проф. др Марина Јањић, руководилац пројекта, указујући на неповољности у условима пандемије ковида  и трагична дешавања у самом Огранку САНУ у Нишу. Све то се морало одразити на обим  рада на пројекту, али је пројектни тим упркос свему остварио значајан резултат. Она је затим подсетила чланове пројекта на рок за предају радова, скрећући пажњу на потребу да се досадашња истраживања освеже, допуне и заокруже. Такође, неопходно је ажурирати постојећи истраживачки корпус будући да ситуација са короном добија нове заокрете.

Други део састанка био је усмерен ка пројектним задацима у предстојећој 2022. години који би се тицали нових језичких опсервација и истраживања. Координатор Раденковић указао је да би сада било потребно изабрати нови фокус који би био најрелевантнији у актуелном језичком тренутку јавне комуникације у Нишу. Та тема мора бити довољно еластична и довољно широка да би се сви чланови пројекта активно укључили (од фонетике до синтаксе преко лексикологије и стилистике), а са друге стране треба да обухвати онај моменат који представља важан аспект нишког говора. Договор о новој теми текао је у правцу језичке културе и културе јавне комуникације града Ниша будући да се и јавном дискурсу састају све врсте функционалних идиома. Нова тема биће формулисана на почетку идуће године.

Овај нови истраживачки циклус требало би да резултује округлим столом у новембру месецу идуће 2022. године како би се уобличила теренска истраживања и дијагностиковало стање и главно питање јавне комуникације у Нишу.