Промоција фототипског издања и превода на српски језик докторске дисертације Тихомира Р. Ђорђевића Цигани у Србији

Промоција фототипског издања и превода на српски језик докторске дисертације Тихомира Р. Ђорђевића Цигани у Србији

Промоција фототипског издања и превода на српски језик докторске дисертације Тихомира Р. Ђорђевића Цигани у Србији.

Издавачи: Центар за културу и уметност Алексинац и Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу.
Приређивач проф. др Данијела Поповић Николић.
Преводилац Гордана Тимотијевић.
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, 
Центар за културу и уметност Алексинац.

Петак, 17. децембар 2021. године, 12.00 часова.
Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, број 8, Универзитетски трг 2.

У организацији Огранка САНУ у Нишу и Центра за културу и уметност Алексинац у петак, 17. 12. 2021.године организована је промоција фототипског издања и превода на српски језик докторске дисертације Тихомира Р. Ђорђевића Цигани у Србији. Приређивач ове публикације је проф. др Данијела Поповић Николић, преводилац са немачког Гордана Тимотијевић, а издавачи су Центар за културу и уметност Алексинац и Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу.

Посетиоцима промоције обратили су се дописни члан САНУ Љубинко Раденковић, Маја Радоман Цветићанин, директорка Центра за културу и уметност Алексинац, Александар Никезић, уредник, Гордана Тимотијевић и проф. др Данијела Поповић Николић. Истакнут је значај објављивања фототипског издања дисертације која је у два наврата, 1903. и 1906. године, у будимпештанском часопису Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn, Mitteilungen zur Zigeunerkunde објавио српски етнолог Тихомир Р. Ђорђевић. Издање је праћено поговором, у коме се, између осталог, упућује на одлике рукописне заоставштине коју је за истраживања о ромској заједници у Србији оставио Ђорђевић, истиче начин приређивања радова који су на основу дисертације настајали и објављивани у српско и иностраној периодици, те у коначном облику и парцијално у издању Наш народни живот. Допуњено индексима појмова, личних имена, етнографских и географских назива, као и прилозима из фотодокументације у Легату Тихомира Р. Ђорђевића у Народној библиотеци Србије, ово издање представљено је заинтересованој публици и читаоцима у научним и ширим читалачким круговима.