Састанак тима пројекта О-20-18 Теренска истраживања усменог стваралаштва југоисточне Србије

Састанак тима пројекта О-20-18 Теренска истраживања усменог стваралаштва југоисточне Србије

Састанак тима пројекта О-20-18
Теренска истраживања усменог стваралаштва југоисточне Србије.

Координатор пројекта: дописни члан САНУ Љубинко Раденковић.
Руководилац пројекта: проф. др Данијела Поповић Николић.

Петак, 17. децембар 2021. године, 13.00 часова.
Огранак САНУ у Нишу, сала за састанке, број 66/III.

Састанак тима пројекта Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије (О-20-18), одржан је у петак, 17. 12.  2020. године. Поштујући одговарајуће препоруке надлежних институција поводом епидемиолошке ситуације изазване пандемијом, овом састанку присуствовали су новоизабрани координатор пројекта дописни члан САНУ Љубинко Раденковић, руководилац пројекта др Данијела Поповић Николић и др Снежана Божић,члан пројектног тима.

Дописни члан САНУ Љубинко Раденковић обратио се присутнима предлажући да се прихвати план рада у датим оквирима, те да се  у оквирима истраживања ради и на грађи која постоји у заоставштини, како би се систематизовала, приредила и представила научној јавности. Разговарало се и о могућностима за припреме нових издања, било приређене теже доступне периодике било збирки усмене грађе са истраживаних пунтова.

Овом приликом руководилац пројекта др Данијела Поповић Николић представила је резултате претходног пројектног циклуса и изнела предлоге за наставак рада у следећем периоду. Резултати истраживања, теренски записи, транскрипти, фото, аудио и видео документација,  депоновани су у дигиталну базу пројекта, а репрезентативни примери постављени на сајт пројекта (страница Огранка САНУ у Нишу). Истакнути су проблеми који се тичу простора за депоновање новог и чување и презентацију раније прикупљеног материјала. Предложено је да за потребе наставка истраживања пројектном тиму буде омогућен додатни дигитални простор у оквиру могућности којима располаже Огранак.