Састанак тима пројекта О-14-18 Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина

Састанак тима пројекта О-14-18 Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина

Представљање резултата пројекта О-14-18
Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина.

Координатор пројекта: дописни члан САНУ Влада Вељковић.
Руководилац пројекта: проф. др Оливера Стаменковић.

Уторак 28. децембар 2021. године, 10:00 сати.
Кабинет продекана за науку Технолошког факултета у Лесковцу.

У раду састанка тима пројекта О-14-18 Развој, моделовање и оптимизација производње биодизела коришћењем нејестивих и отпадних сировина, који је одржан у уторак, 28. децембра 2021. године, на Технолошком факултету у Лесковцу, учествовали су: дописни члан САНУ Влада Вељковић, координатор пројекта, проф. др Оливера Стаменковић, руководилац пројекта, и сарадници: проф. др Ивана Банковић Илић, проф. др Зоран Тодоровић, др Марија Миладиновић, др Милан Костић, др Драган Тротер. Оправдано су били одсутни др Звонко Њежић и Биљана Ђорђевић.

На састанку су, најпре разматрани и прихваћени Извештај о раду на пројекту у 2021. години и План рада на пројекту за 2022. годину. Након тога је уследила дискусија и договор о садржају, форми и начину презентације резултата пројекта у 2021. години, која ће бити организована 28. јануара 2022. године. Презентовање резултата пројекта наставља се пракса упознавања научне и шире јавности са научноистраживачким резултатима рада на пројектима Огранка. .