Представљање резултата пројекта О-23-19 Операторске матрице, нумерички ранг и примене

Представљање резултата пројекта О-23-19 Операторске матрице, нумерички ранг и примене

Представљање резултата пројекта О-23-19
Операторске матрице, нумерички ранг и примене

Координатор пројекта: академик Владимир Ракочевић.
Руководилац пројекта: проф. др Драгана Цветковић Илић.

Петак, 21. јануар 2022. године, 13.00 часова.
Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала Универзитета у Нишу.

У организацији Огранка САНУ у Нишу, 21. јануара 2022. године представљени су резултати пројекта О-23-19, Операторске матрице, нумерички ранг и примене, чији је координатор академик Владимир Ракочевић, а руководилац проф. др Драгана Цветковић Илић. У оквиру овог пројекта првенствено се радило на проблемима комплетирања различитих типова операторских матрица до припадности одређеним класама оператора. Циљ је био проналажење потребних и довољних услова под којима ће операторска матрица припадати одређеној класи оператора, при чему ће услови бити дати у односу на њене блокове. Важност ових истраживања се примарно заснива на применама у другим гранама математике, као и у физици и квантној механици.

Осим добијених резултата, проф. др Драгана Цветковић Илић је представила и сарадњу коју ова истраживачка група има са научницима широм света, као и пројекте и идеје које тренутно реализују и оне који су у плану. Након одржаног предавања, развила се дискусија о актуелним темама из ове области истраживања.