Састанак представника Огранка САНУ у Нишу са истраживачима најраније праисторије Балкана на палеолитским налазиштима у близини Ниша

Састанак представника Огранка САНУ у Нишу са истраживачима најраније праисторије Балкана на палеолитским налазиштима у близини Ниша

Састанак представника Огранка САНУ у Нишу са истраживачима најраније праисторије Балкана на палеолитским налазиштима у близини Ниша

Среда, 10. август 2022. године
Сићево, пећине Велика и Мала Баланица

Током припрема за организовање јавног предавања проф. др Душана Михаиловића, управника Одељења за археологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, дугогодишњег руководиоца пројекта „Културне промене и популациона кретања у раној праисторији централног Балкана”, на тему Археолошка истраживања палеолитских налазишта у близини Ниша: кључ за разумевање популационих кретања и културних промена у најранијој праисторији Балканског полуострва (Огранак САНУ у Нишу, 26. август 2022), дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу, и проф. др Драган Жунић, координатор активности у Огранку, посетили су, у среду, 10. августа 2022. године, проф. др Душана Михаиловића и његов истраживачки тим, који обавља ископавања у пећинама Мала и Велика Баланица, у селу Сићеву, код Ниша. Под стручним вођством проф. Михаиловића, разгледали су веома значајно и већ светски познато налазиште – станиште палеолитског човека, заједничког претка неандерталца и модерног човека, и упознали се са главним археолошким налазима, хипотезама и доказима о Нишавској котлини као станишту и могућем коридору популационих кретања у најстаријој историји Балканског полуострва. Размењена су и мишљења о могућностима даље сарадње, у форми научних истраживања, научних скупова, округлих столова, јавних предавања, изложби и издавања публикација.