Састанак Одељења техничких наука САНУ

Састанак Одељења техничких наука САНУ

Састанак Одељења техничких наука САНУ.

Среда, 23. октобар 2019. године, 12:00 сати .
Лесковац, Технолошки факултет у Лесковцу.

На Технолошком факултету у Лесковцу, у среду, 23. октобра 2019. године, са почетком у 12:15 сати, одржан је састанак Одељења техничких наука САНУ. У оквиру овог састанка, одржано је и јавно предавање дописног члана САНУ Владе Вељковића са сарадницима: проф. др Оливером Стаменковић, др Миланом Костићем и Биљаном Ђорђевић, студентом докторских студија Технолошког факултета у Лесковцу, под насловом Оптимизација, кинетика и термодинамика процеса екстракције биопроизвода из биљних материјала. Пре почетка предавања, скупу су се обратили продекан за науку Технолошког факултета у Лесковцу, проф. др Горан Николић, и секретар Одељења техничких наука САНУ, академик Зоран Петровић. Проф. Николић је истакао значај сарадње Технолошког факултета са Огранком САНУ у Нишу под руководством академика Нинослава Стојадиновића, док је академик Петровић саветовао још интензивнију и чвршћу сарадњу Факултета са САНУ.

Дописни члан САНУ Влада Вељковић је, у оквиру свог излагања, најпре изнео основе процеса екстракције чврсто-течно, а затим говорио о статистичкој оптимизацији, моделовању кинетике и термодинамичкој анализи овог процеса. Посебно је истакао развијени феноменолошки кинетички модел процеса заснованог на механизмима преноса масе биопроизвода из биљних честица у раствор. Проф. Оливера Стаменковић је изнела резулате истраживања екстракције уља из семена беле слачице (Sinapis alba L.), с посебним освртом на оптимизацију, примену развијеног кинетичког модела и резултате термодинамичке анализе процеса. Поред резултата оптимизације, моделовања кинетике и термодинамике процеса ексттракције уља из кукурузних клица, др Милан Костић је изнео предности примене овог уља за производњу биодизела. Биљана Ђорђевић је указала на могућности и предности примене еутектичких растварача у екстракцији уља из црне слачице (Brassica nigra L.) и кверцитина из љуспи црног лука (Аllium cepa L.). Пошто је дописни члан САНУ Влада Вељковић истакао резулате пројектног тима у 2018. години,  академик Петровић је позвао присутне да поставе питања или дају коментаре предавачима. Доц. Др Снежана Илић-Стојановић је подвукла значај сарадње Факултета са САНУ за даљи развој Факултета и похвалила излагања свих предавача. Затим је академик Зоран Петровић, пошто је најпре похвалио постигнуте резултате приказане у предавању,  истакао значај нове примене клица кукуруза, као споредног производа. Академик Нинослав Стојадиновић се интересовао за постојеће капацитете постројења за производњу биодизела у Србији и процену реалних могућности имплементације приказаних резултата.

© 2024 | Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу |