Састанак са представницима руководства и привредницима Града Лесковца у оквиру активности на пројекту Е-01-19

Састанак са представницима руководства и привредницима Града Лесковца у оквиру активности на пројекту Е-01-19

Састанак са представницима руководства и привредницима Града Лесковца у оквиру активности на пројекту Е-01-19 Улога и утицај туризма на локални економски развој: анализа потенцијала Града Лесковца и Јабланичког управног округа.

Среда, 23. октобар 2019. године, 13:30 сати.
Лесковац, просторије Скупштине Града, ул. Пана Ђукића 9-11.

У оквиру активности на пројекту Улога и утицај туризма на локални економски развој: анализа потенцијала Града Лесковца и Јабланичког управног округа у среду, 23. октобра 2019. године са почетком 13:30 сати у просторијама Скупштине Града Лесковца одржан је састанак са представницима локалних креатора политика и привредницима Града Лесковца. Састанку је присуствоваи и градоначелник Лесковца др сци. мед Горан Цветановић, који се обратио скупу и истакао значај пројекта, као информационе основе локалној самоуправи у креирању мера подршке локалном економском развоју. Потом се скупу обратила проф. др Јелена Станковић, која је привредницима детаљно изложила поступак спровођења истраживања и значај „Анкете о пословном окружењу“, којом се прикупља емпиријска основа за мапирање кључних проблема са којима се сусрећу у пословању, а који су у надлежности локалне самоуправе. Циљ анкете је дати предлог локалној самоуправи за усвојање политика и пракси које подржавају економски развој. Једном када се усвоји стратешки план развоја и активности локалне самоуправе усмерене на његово спровођење, могу се развити и спровести политике и праксе које смањују локалне таксе привреди, стварају и задржавају могућности запошљавања и промовишу пословно окружење. Такође, побољшање услуга локалне самоуправе и инфраструктуре је један од механизама, који су у директној ингеренцији Града Лесковца, а којим се знатно може утицати на пословну климу и успешност рада предузећа у овом граду. Овим истраживањем је обухваћена привреда Града Лесковца, а посебна пажња ће бити усмерена на потребе и проблеме привредника у области туризма.