Промоција монографије проф. др Радивоја Младеновића Говор северношарпланинске жупе Сиринић

Промоција монографије проф. др Радивоја Младеновића Говор северношарпланинске жупе Сиринић

Промоција монографије проф. др Радивоја Младеновића
Говор северношарпланинске жупе Сиринић

Београд: САНУ, Српски дијалектолоши зборник LXVI/1, 2019, 1047 страна.

Уторак, 10. мај 2022. године, 13.45 часова
Огранак САНУ у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу бр. 8

Након представљања зборника радова Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије, у Огранку САНУ у Нишу представљена је и монографија Говор северношарпланинске жупе Сиринић проф. др Радивоја Младеновића. О монографији су говорили дописни члан САНУ Љубинко Раденковић, проф. др Татјана Трајковић, проф. др Недељко Богдановић, рецензент, и аутор књиге проф. др Радивоје Младеновић.

На преко 1000 страница, ова студија доноси богату грађу из свих домена језичке структуре, прикупљену у свим насељима Сиринићке жупе, а њен истакнути национални значај препознало је Славистичко друштво Србије, доделивши јој највише признање у области српске лингвистичке славистике, награду ,,Павле и Милка Ивићˮ за 2020. годину. Награђени рад проф. др Радивоја Младеновића пета је књига овог аутора посвећена српским говорима Косова и Метохије и још један у низу његових вишедеценијских језичких истраживања Северношарпланинске области, јужне Метохије и јужног Косова.

Дописни члан САНУ Љубинко Раденковић изнео је основне податке о професионалном ангажману и значајне биографске чињенице које су одредиле примарно научно интересовање професора Младеновића. Сам аутор је истакао своје порекло и повезаност са подручјем чији је говор исцрпно описао, подвлачећи комплексност и специфичност језичког система Сиринићке жупе и изванјезичке факторе који су утицали на његово обликовање. Проф. др Татјана Трајковић дала је концепцијски и садржински преглед књиге, указавши на структурно-садржајну организацију описа грађе прикупљиване на терену почетком деведесетих година прошлог века и почетком овога века све до 2016. године.  Осврт на карактеристичне прозодијске, фонетско-фонолошке и морфолошке карактеристике овога говора показао је да еволуција метохијско-косовско-сиринићког ареала у потпуности припада српском типу, а сиринићки говор својом укупном структуром представља непоновљиви идиом, који у прозодији и фонетизму показује блискост са скопскоцрногорским и призренско-јужноморавским говорима северне Македоније, док се на морфолошком плану подудара са метохијско-косовским призренско-јужноморавским говорима. Посебно место и значај, на који су указали учесници промоције, јесу дијалектолошки текстови у монографији, односно двеста страница транскрипата изворних казивања Срба из једанаест сиринићких села, што је, како је нагласио проф. Богдановић, не само потврда аутентичности говора, већ јединствено сведочанство о целокупној традицији и менталитету народа са овог простора.

Оцењено је да је овом монографијом српска лингвистика добила опсежан опис најјужнијег српског говора и драгоцени материјал о животу, погледу на свет, материјалној и духовној култури Сиринићана.