Промоција монографије Примена јонских течности и еутектичких растварача у производњи биодизела

Промоција монографије Примена јонских течности и еутектичких растварача у производњи биодизела

Промоција монографије
Примена јонских течности и еутектичких растварача у производњи биодизела

Аутори: Драган З. Тротер, Зоран Б. Тодоровић, Биљана С. Ђорђевић, Оливера С. Стаменковић и Влада Б. Вељковић.

Издавачи: Универзитет у Нишу – Технолошки факултет у Лесковцу, Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, 2021.

Уторак, 14. јун 2022.  године, 12:00 сати.
Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, број 8, Универзитетски трг 2.

У уторак, 14. јуна 2022. године, у организацији Огранка САНУ у Нишу, промовисана је монографија Примена јонских течности и еутектичких растварача у производњи биодизела, чији су аутори: Драган З. Тротер, Зоран Б. Тодоровић, Биљана С. Ђорђевић, Оливера С. Стаменковић и Влада Б. Вељковић (Лесковац: Универзитет у Нишу – Технолошки факултет у Лесковцу, Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, 2021.

Након поздравне речи дописног члана САНУ Владе Вељковића, председника Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу, у којој је посебно подвучена успешна дугогодишња сарадња Огранка САНУ у Нишу и Технолошког факултета у Лесковцу, на промоцији су говорили: проф. др Зоран Тодоровић (Технолошки факултет у Лесковцу), аутор и модератор промоције, проф. др Ивана Банковић Илић (Технолошки факултет у Лесковцу), рецензент, проф. др Гордана Стојановић (Природно-математички факултет Универзитета у Нишу), рецензент, проф. др Наташа Ђуришић-Младеновић (Технолошки факултет Универзитета у Новом Саду), рецензент, и др Драган Тротер (Технолошки факултет у Лесковцу), аутор.

Проф. др Зоран Тодоровић говорио је о научноистраживачком раду групе истраживача окупљене око дописног члана САНУ Владе Вељковића, иницијатора ових истраживања као и писања саме монографије, о радовима који су претходили студији и дисертацијама које су проистекле из ових истраживања, затим је дао основне податке о монографији и о технолошком процесу и еколошком значају коришћења „зелених растварача”, произведених из био-супстанци, са жељеним особинама. Проф. др Ивана Банковић Илић је указала на научни апарат ове монографије, а посебно на импозантан обрађени научни корпус који је чинио референтну базу истраживања, представила садржај монографије и подсетила на значај унапређивања производње био-дизела у присуству растварача. Проф. др Гордана Стојановић подржала је оцену о одличној обради бројних референци а осврнула се пре свега на аспекте органске хемије у примени јонских течности и еутектичких растварача у производњи био-дизела. Проф. др Наташа Ђуришић-Младеновић је настојала да значај ове монографије представи кроз приказ значаја производње био-дизела, којом се смањује негативни утицај антропогених чинилаца на глобалне климатске промене, пре свега у области саобраћаја, обезбеђује енергетска независност и сигурност посебно у време најновије енергетске кризе, где се био-дизел, упркос вишој цени производње, показује као прихватљива алтернтива за дизел моторе. На крају је др Драган Тротер детаљније анализирао технолошке аспекте производње био-дизела, као и разлоге који оправдавају појачано интересовање за његову производњу уз примену јонских течности и еутектичких растварача, тј. у оквирима пожељних „зелених технологија”.

Сви рецензенти су истакли своје задовољство због могућности да учествују у вредновању и препоручивању ове монографије, коју обележавају актуалност, свеобухватност, минуциозност и инструктивност, једнодушно су похвалили велико залагање свих аутора, оцењујући да је у питању дело високог научног значаја – и већ сада неопходно штиво за све којима ће и данас и убудуће бити потребне релевантне информације о производњи био-дизела.